KFUK-KFUM Global bygger opp under full boikott

Øystein Bjøndal LundDKU, Israel, UtenriksLeave a Comment

Israel

Dere i KFUK-KFUM Global bygger opp under full boikott av Israel.

Jeg viser til svar på mitt debattinnlegg fra Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global. Som stod på trykk i Norge Idag 21. september.

Dere i KFUK-KFUM Global bygger opp under full boikott av Israel. Da dere støtter organisasjoner som bl.a. Free Palestine Campaign, som jeg skrev om i innlegget mitt. Free Palestine-Campaign har jo et prinsippdokument som oppfordrer til «bred økonomisk boikott av Israel, i kampen mot okkupasjonen av Palestina», også kjent som BDS bevegelsen (boikott, des-investeringer og sanksjoner).

Israels president Reuven Rivlin

Sa det slik når utenriksminister Søreide var på besøk: «Jeg mener at BDS fører til økt hat. Den bevegelsen symboliserer alt som står i veien for dialog, debatt og progresjon.»

Jeg mener Stortinget burde gjøre som det sveitsiske parlamentet gjorde i 2017. Da de gjorde det forbudt for staten å finansiere organisasjoner som kjemper for boikott av Israel. Boikott bevegelsen (BDS) som din organisasjon støtter, Glad-Gjernes, symboliserer ren og skjær antisemittisme. Kom ikke her og si noe annet! Når selv Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo.

Sa dette til Vårt Land 24.juli 2018 om årets OD: «KFUK-KFUM og deres partnere har valgt mur framfor forsoning og de støtter boikott framfor dialog. Det er ikke noe det Mosaiske Trossamfunn eller jeg kan støtte.»

Du skriver at KFUK-KFUM bevegelsen

Gir full støtte til Israel som legitimt land. Vi jobber for fred og rettferdighet for begge folk. KFUK- KFUM Global og våre partnere er tydelige på at vi ikke aksepterer okkupasjonen og krever at denne avsluttes.» Jeg legger merke til at du ikke skriver at dere gir støtte til Israel som en jødisk stat, men som et legitimt land. Bevegelsen din støtter politiske krav som vil true eksistensen til Israel som en jødisk stat.

Ergo en utslettelse av Israel, som det jødiske folks nasjonale hjemland. Hvilken fred er det, Glad-Gjernes? Støtter du Israel kun som en ikke-jødisk stat? Hvorfor kan ikke Israel få være en jødisk stat?
I innlegget mitt spurte jeg om hvilken okkupasjon? Israel har etter min mening ikke okkupert noe som helst, da Israel handler i tråd med folkeretten og internasjonal lov. Det har som kjent bodd jøder i de gamle jødiske kjerneområdene Judea og Samaria i flere tusen år.

Noe som ble anerkjent folkerettslig lovlig i Palestinamandatet og ble vedtatt av Folkeforbundet i 1922. De eneste som har hindret jøder fra å bo i områdene gjennom 1000år er Jordan sin ulovlige okkupasjonsmakt fra 1948 til 1967.

Jødisk tilstedeværelse i Judea og Samaria er også godt dokumentert

I verdens mest solgte bok, Bibelen, samt gjennom utallige arkeologiske funn. Jeg forstår ikke hvordan dere kan jobbe for fred og rettferdighet for begge folk, når dere ikke anerkjenner jødenes rett til å bo i sitt rettmessige hjemland! Hvordan jobber dere for frihet og rettferdighet, når dere ikke anerkjenner jødiske bosetninger som lovlige.

Når det ble vedtatt folkerettslig lovlig av Folkeforbundet i 1922? Motarbeider dere ikke da den frihet og rettferdighet som du selv sier dere jobber for? Det er god grunn til å kalle årets OD 2018 for et antiisraelsk arbeid. Du sier at det på sin plass å «tale vår bror til rette» og legge press på Israel til å følge internasjonal lov. Er det noen som følger internasjonal lov i området er det Israel. Det samme kan ikke sies om palestina araberne på Gaza og i Judea og Samaria.

Hvorfor bruker dere en palestina arabisk jente som Janna Jihad på OD 2018, når dere vet at hun er en politisk aktivist som ønsker det jødiske folk og Israel på havet? Hvorfor poserer YWCA Palestine foran et kart hvor Israel er borte? Her er det undertoner av antisemittisme som du ikke kan bortforklare, Glad-Gjernes. Det burde du også ta et oppgjør med i din organisasjon og deres partnere. Slik at det bidrar til ekte fred! Bidraget deres gjennom OD er å aktivt forhindre forsoning og fred.

I utgangspunktet er OD et fint tiltak

Det er det ingen tvil om. Det problematiske ved årets OD er denne undertonen av antisemittisme som jeg forstår ligger hos KFUK-KFUM Global og deres partnere. Da kan en spørre seg hva slags type opplæring i likestilling og ikke- volds arbeid dette er? Hva slags «frihet til å leve» er dette snakk om? Det er ikke godt å vite. Det du skal vite er at Partiet De Kristne (PDK) og De Kristnes Ungdom (DKU) støtter Israel som en jødisk stat.

Vi støtter helhjertet Israels rett til å eksistere i fred og trygghet og til å selv velge sin hovedstad, uavhengig av hva som er politisk korrekt.

Det nærmeste jeg kommer å gi deg rett i noe, Glad-Gjernes, det er at det er frivillig å være med på OD. For vi kan være enige om at det høres bra ut, men så vet vi at det ikke er hele virkeligheten. Hva om skolen ikke tilbyr undervisning for de elevene som ikke ønsker å delta på OD, er det fritt da?.

Ja, hva da? Blir det trekk i karakter i orden og oppførsel? Blir eleven oppført med fravær? Risikerer elevene å måtte betale til OD, dersom elevene ikke sender inn gyldig fraværsskjema? Både du og jeg vet hvilken makt skolen kan ha over ungdommen. Dersom dette er tilfelle, oppfordrer jeg ungdommer som opplever å ikke å ha noe alternativ på sin skole til å kontakte OD. Slik at OD kan kontakte den skolen det gjelder. For dette skal ikke være tvang, uansett hva temaet til OD måtte være.
Helt til slutt vil jeg anbefale deg til å sette av litt tid til å studere hjemmesiden til Med Israel for Fred (MIFF), miff.no.

Lars Jøran Storhaug, Partiet de Kristne Bergen (PDK Bergen) og sentralstyremedlem De Kristnes Ungdom (DKU)

Del dette