Kjære medlem, tillitsvalgt og leser

Erik SelleInnenriksLeave a Comment

Næringslivet

Kjære medlem og tillitsvalgt

Kjære medlem vi befinner oss i en tid hvor PDKs politikk og program fremstår som stadig mer relevant og nødvendig. Sentralbanksjefen holdt nylig sitt årlige foredrag for 300 inviterte gjester, for å gi sin vurdering av norsk økonomi. Han påpekte at Norge ikke må bruke oljefondet til grønne investeringer og grønn omstilling. Det skyldes selvsagt at ingen kan definere nøyaktig hva dette er, eller at det er økonomisk bærekraftig. Stortingsflertallet med regjeringen i spissen er i ferd med å kjøre norsk økonomi i grøften.

Kronekursen er historisk lav.

En av grunnene er selvsagt nedsnakkingen av Norges viktigste inntektskilde: olje og gass. Usikkerhet rundt norsk økonomisk fremtid påvirker kronekursen. MDG, SV, KrF, Høyre og Venstre er farlig for norsk økonomi. Disse partienes knefall for klimalobbyen i FN(IPPC) er oppsiktsvekkende, irrasjonell, mangler fundamentert bredt vitenskapelig grunnlag og er en trussel mot arbeidsplasser og velferd. Grønne marxister er like folkefiendtlig som de røde, og like økonomisk uansvarlig.

Den britiske professor og rådgiver til Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown, Nick Butler, advarer Norge mot å sette sluttdato for oljeindustrien. I dag er han kommentator for den renommerte avisen Financial Times, og påpeker det opplagte: om Norge avvikler sin egen oljeindustri vil andre produsere oljen og det av land med høyere utslipp. Den nye H, krF og Venstre regjeringen har presentert sin «klimakur 2030». De vil skjerpe utslippskrav av CO2 til minst 50% i 2030. Ingen konsekvensanalyser ligger til grunn, ingen kostnadsoverslag eller finansieringsplan. Dette er grovt uansvarlig av dem som er satt til å styre landet.

President Donald Trump

Ble skarpt kritisert for å trekke USA fra Paris-avtalen. Begrunnelsen var fra USA den meningsløse konkurransevridningen som ligger i avtalen og økonomiske bindinger som er ufordelaktig for vestlige land. Paris-avtalen er skandaløs, og er en brekkstang for en globalisering som undergraver nasjonalstaten og vår økonomiske fremtid. Nå har USA under Trump både fått historisk lave utslipp og styrket økonomien. Dette fordi han har USA beste i fokus. Norge trenger nå politikere som har Norges ve og vel i fokus. Der spiller den borgerlige mindretallsregjeringen fallitt. Selv Ap har nå varslet en brems i kampen mot norsk olje- og gassindustri. AP taler som vanlig med to tunger. Derfor behøves et skifte i norsk politikk.

Partiet De Kristne må på Stortinget. PDK vil ha fortsatt satsing på olje og gass, større fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap i fastlands-Norge, prioritering av forskning og utvikling av ren energi gjerne i samarbeid med Israel og USA som er ledende, og kategorisk melde Norge ut av Paris-avtalen. Langsiktig lav kronekurs er ikke bra for Norge. Vi må få et skifte av stortingspolitikere i 2021. Vi må få til en ny nasjonalkonservativ allianse i norsk politikk. Den ligger i aksen Sp-PDK-FrP. La oss jobbe på alle nivå for framtiden og landet vårt.

Behandlingen av pelsdyrnæringen er skandaløs.

Ærlige bønder som har investert i henhold til tidligere føringer gitt fra Stortinget, sitter igjen med tapt egenkapital og økonomiske problemer. Og ikke minst tapt arbeidsplass, inntekt og en infrastruktur som ikke lenger behøves. Politikere kan ikke behandle mennesker slik. Politikerne oppfordrer publikum til å kjøpe diesel det ene året, for deretter å demonisere samme dieselbil og sette folk i problemer kort tid etterpå. Vi trenger politikere som har langsiktig perspektiv og sunne verdier. Vi trenger politikere som står opp for det kristne verdensbildet og menneskesyn, og tenker langsiktig for rammene i samfunnet som tjener mennesket og befolkningen best. Vi trenger PDK.

Jeg har lyst til å rette en spesiell takk til våre folkevalgte:

 

Ole Gerhardt Steen, kommunestyrerepresentant Ålesund

Lars Kåre Katla, kommunestyrerepresentant Bømlo

Magne Djuvik, kommunestyrerepresentant Bjørnafjorden

Nancy Solbakken Brennevann, kommunestyrerepresentant Vennesla

Lill May Vestly, kommunestyrerepresentant Nye Kristiansand

Frank Rørheim, kommunestyrerepresentant Froland

Benjamin Karlsen, kommunestyrerepresentant Notodden

Lill May Vestly, fylkestingsrepresentant Agder

 

Vi har 7 folkevalgte i 7 kommuner og 1 fylke. Hver dag hele året er disse representantene våre fremste i å arbeide for landet og folket. PDK er en realitet, vi er på banen og vi skal vokse oss større og mer innflytelsesrike.

I disse dager går medlemskontingenten ut. Jeg vil anbefale alle å betale den så fort som mulig, og begeistret verve et nytt medlem i samme slengen. Medlemskontingenten er viktig for partiets økonomi, og medlemstallet er viktig for partiets styrke i tillegg til resultatene i valget.

I 2021 må vi få PDK inn på Stortinget.

Uredde kristne politiker må ta kampen for landet vårt. Nå kjøpes kraftselskapene opp av utenlandsk kapital som ikke har fokus på norsk forsyningssikkerhet men heller eget utbytte, FNs Migrasjonsplan undergraver norsk suverenitet og grensekontroll, ACER og EØS undergraver norske arbeidsplasser, norsk nasjonal suverenitet og arbeideres lønns- og arbeidsvilkår, den radikale kjønnsideologien er i ferd med å fjerne ytrings- og trosfrihet her i landet og pengegaloppen av milliardene som Ap, SV, Høyre, KrF og Venstre så lett strør om seg internasjonalt må tøyles. Norsk nasjonal forsvarsevne må gjenoppbygges, og sivilforsvaret må styrke. Norsk matvareberedskap og såkornlager må på plass, og barn må få et nytt og styrket kristendomsfag som forankrer den oppvoksende slekt i vår arv og kultur.

Oppgavene er mange. Det er nå det gjelder.

Ora et labora.

Drammen 17/2-2020

Erik Selle

Partileder

Del dette