Kjære medlemmer og tillitsvalgte, 22. mai 2020

Erik SellePDKLeave a Comment

Flagging

Gratulerer med vel overstått 17. mai.

 

Kjære medlemmer og tillitsvalgte. Det ble en fantastisk feiring av Grunnloven, flagget og friheten vår, trass i Covid-19. Det sterkeste var kanskje det faktum at når folket ikke kunne komme til kongen, dro kongen til folket. Det var et uttrykk for kjærlighet til folket at Kongen kjørte rundt i hovedstaden 17. mai. Symbolikken var ikke tilfeldig. Kongeparet kjørte A1. Buick Roadmaster, samme bil som brakte Kong Haakon VII, kronprinsesse Martha og barna gjennom de samme gatene 7. juni 1945 da de kom hjem til Norge etter frigjøringen. Kronprinsparet kjørte bak i A5.

En Lincoln Continental, som ble brukt under kongeparets bryllup i 1968 og i kronprinsparets bryllup i 2001. Det er viktig med slike merkedager hvor politikk og uenighet kan legges vekk, og vi kan glede oss over landet Gud har gitt oss. Det er også viktig at kongehuset bevarer den upolitiske rollen. Og fremstår som den gode samlende statsfunksjon de innehar, og som har vist seg å være en velsignelse for landet siden 1905.

Gud sign vår konge god! Sign ham med kraft og mod Sign hjem og slott.Lys for ham ved din Ånd, Knytt med din sterke hånd hellige troskapsbåndom folk og drott!

Litt lengre nede på Karl Johan er det derimot litt mer kaotisk det som pågår. Det er dramatiske forslag og saker som drøftes og vedtas på Stortinget under denne koronatiden, og nå er det viktig for velgerne og folket å følge med. Det er så mange dramatiske saker og brytninger i tiden, så det beste jeg kan komme på er å oppfordre til å be for landet mer enn noen gang. Jeg skal nevne noen saker fra et PDK perspektiv: Venstresidens uavlatelige angrep på Israel kom nok en gang til syne på Stortinget i forrige uke.

Nå skulle jødiske varer fra Israel merkes.

Ap, SV, MDG og Rødt ville ha jødemerking på nytt, 80 år siden forrige gang. Det gir en historisk skammelig assosiasjon. Reaksjonene på borgerlig side var tydelige og klare, og forslaget ble nedstemt. Derfor er PDK et borgerlig parti. Nå må de borgerlige partiene slå tilbake og anerkjenne Jerusalem som Israels de facto hovedstad og flytte Norges ambassade fra Tel Aviv. KrF og FrP lovet velgerne å gjøre dette, det har de ikke gjort. PDK vil gjøre det. Nå må Israels venner kjenne sin besøkelsestid og stemme PDK inn på Stortinget i 2021.

FrP har funnet sammen med SV og Ap. Nå skal bioteknologiloven endres. Det er med hjertesorg jeg bevitner FrP gå inn for å gjøre barn til en vare, frikoblet fra sitt biologiske opphav. Det er den verdikonservative arven etter Carl I. Hagen som utraderes.

Verdikonservative velgere vil ikke lenger ha et politisk hjem i FrP hvis dette går igjennom.

Nå må den konservative delen av FrP våkne og sammen med KrF sette foten ned. En slik sak må selvfølgelig gjennomføres med full sal. Menneskers rett til å kjenne sitt biologiske opphav kan ikke fires på, og varehandel med barn kan ikke aksepteres i en nasjon med et minimum av etisk refleksjon.

Samme uke var et grunnlovsforslag fra SV og Venstre oppe om å fjerne kristenarven i Grunnloven. SV, Venstre, MDG og Rødt stemte for, men etter en kort debatt tapte de den voteringen. Igjen ser vi venstresidens dype agenda om å fjerne kristenarven i Norge. Nå må velgerne mobilisere på rett side i 2021. Men det er logisk at når kristenarven bygges ned og fjernes, kommer u-lover inn i landet. Derfor er kristenarven avgjørende å bevare i Norge.

PDK vil fjerne straffelovens paragraf 185. Dette er en sovjetlov, en politisk lov.

Denne hat- kriminalitetsloven er unødvendig, men gir rom for å straffe mennesker på et subjektivt grunnlag. Dette gir noen grupper et bedre rettsvern enn andre. Vi har allerede sett at man dømmer til straff når noen kalles kakerlakk, men ikke når andre kalles kloakkrotte. Det er en u-lov som må fjernes. Loven i en rettsstat kan ikke bygge på subjektive begreper, men må være lik for alle. Norge skal ikke være en politistat hvor meninger og uttrykk dømmes. Trusler og vold skal dømmes, men det etter objektive kriterier og det har vi allerede. Denne debatten har Stortinget utsatt til høsten, og her må vi være våkne om vi er folkevalgte eller ikke.

En granskingsrapport om barnevernet i Samnanger har ført til at ordføreren vil politianmelde og stille til ansvar de som har begått overtramp.

Dette hilser PDK velkommen. Tidligere varaordfører i Bergen, Marita Moltu (PDK), fikk igjennom en slik granskning også i nabokommunen Bergen. PDK ba statsråd Solveig Horne om en nasjonal granskningskommisjon av barnevernet tilbake i 2016. Nå faller dommene i EMD mot Norge på rekke og rad i Strasbourg.

Nå må statsråd Ropstad slutte å omtale, med negativt og stigmatiserende ladet begrep, «barnevernskritikere» som ønsker rettferdighet og trygghet fra denne statlige etaten. Statlige overgrep pågår i Norge, og mennesker må ansvarliggjøres. Skjønner ikke statsråd Ropstad dette må han gå av. Da har han ingen tillit. Nå må regjeringen trygge våre industriarbeidsplasser.

Høyres lefling med klimaekstremismen til MDG, KrF, V og MDG må skytes ned. Vi har ikke råd til mer klimaromantikk. Arbeidsplasser og næringsliv må reddes. Olje- og gassindustrien er vi ikke bare stolt av, men takknemlig for. Kronekursen må styrkes og tilliten til industrien gjenopprettes. De vanvittige vindkraftprosjektene med utenlandsk eierskap må stanses umiddelbart, og vannkraftanleggene må opprustes.

Klimarealisme, ja jeg vil si klimaedruelighet, må nå få gjennomslag i regjeringen. Selv Ap forstår dette. Hvis ikke må Senterpartiet, Ap og FrP felle regjeringen. Nå er det alvor.

I disse dager sendes PDKs programforslag for stortingsperioden 2021-2025 ut på høring i partiet.

Fylkene får ansvar for å gjennomføre prosessen, og jeg vil anbefale alle å engasjere seg i å utvikle og ytterligere forbedre PDKs program. Prosessen vil gå gjennom lokallag og fylkeslag. På landsmøtet 2021 skal vi vedta Norges beste partiprogram, og så skal vi på Stortinget.

Ora et labora Mvh

Erik Selle Partileder

Del dette