Kjønnsnøytral ideologi

AdminFamilie, LandsmøteLeave a Comment

Kjønnsnøytral ideologi

Kjønnsnøytral ideologi avviser den tradisjonelle familiens spesielle verdi

Og ignorerer barns behov og rett til biologisk tilknytting. Det politiske målet er grotesk nok å frastjele de minste små hele, den ene eller begge sider av sin slekt, og frarøve dem sine genetiske rettigheter til å bli båret frem og født av sine gen mor, vokse opp med begge sine foreldre, kjenne sitt slektstre og oppleve å være det siste leddet i en hel rekke av helter og tanter og onkler.

-Lill May Vestly

Kjønnsnøytral ideologi

Lill May Vestly – Eggdonasjon

Lill May Vestly – Eggdonasjon og surrogatiDet står et slag om familiene, ekteskapet, barna, foreldreskapet, seksualiteten og kjønn. Vi befinner oss midt i en samlivsrevolusjon, drevet frem av den kjønnsnøytrale ideologi og bioteknologiske muligheter til å designe barn i kommersielle laboratorier. Denne vårens politiske landsmøter tar stilling til eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige. Det innebærer brudd på barnas rett til liv, til å kjenne og vokse opp med sine biologiske foreldre, krenking av deres genetikk, sortering på egenskaper underveis i prosessen og abort av overskuddsfostre. PDK er et borgerlig, verdikonservativt parti, som vil si nei til alle former for surrogati, eggdonasjon, sæddonasjon og forskning på befruktede egg, fordi alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget opphav. #Eggdonasjon #Surrogati #PDK #PDKlm18 #dekristne #verdikonservativ #familiepolitikk #samlivsrevolusjon #SlagetOmDenTradisjonelleFamilie #bioteknologi #etikk #menneskesyn #menneskeverd #barnløshet #DetKristneVerdensbildet #VernAvDeMinsteSmå #BiologiskeBånd #Tilknytning #Genetikk #PolitiskSlagOmMenneskeverdet

Publisert av Partiet De Kristne Tirsdag 1. mai 2018

Vi lever i en annen tid i Europas historie.

Den kristne keiseren hører historien til. Vår stat er ikke lenger noen evangelisk-luthersk konfesjonsstat. Vi lever i et samfunn som snart er ferdig sekularisert og med en liberal og demokratisk stat som vil sikre både (religions)frihet og likhet mellom borgerne og samtidig enhet og samforstand mellom dem. I utviklingen av den demokratiske staten har kristelige partier vært aktive, både i Europa og her hos oss. Fra 1945 engasjerte Kristelig Folkeparti seg både i riks- og lokalpolitikk – til tider med betydelig suksess.

Kan de bare overleve ved å tømme det kristelige for innhold og betydning?

Det kristne har sitt liv i vårt samfunn ved troende enkeltpersoner, menigheter og kirker. De forholder seg ikke bare til samfunnet, dets kultur, sosiale og økonomisk liv, men også til staten, som er den grunnleggende forutsetning for at samfunnet er som det er.

Vi lever i en moderne stat. Den har maktmonopolet over et gitt geografisk territorium, som gjør den til en nasjonalstat. Den trenger ingen objektiv religiøs begrunnelse, trenger ingen kirke som kan legitimere den. Den moderne staten begrunner seg selv. Men for å kunne fungere som effektiv styrer av samfunnet må staten sikre enhet blant borgerne ved felles kultur, moral, ideologi, religiøse/antireligiøse forestillinger. Enheten kan altså være religiøs-konfesjonell, nasjonalistisk, kommunistisk, fascistisk, nazistisk eller demokratisk. Hvordan staten utvikler og beskytter den nødvendige enheten i samfunnet, betinges av hvilken ideologi den støtter seg til.

Del dette