Kommentarer til revidert statsbudsjett 2020

AdminInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Revidert statsbudsjett 2020

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon

Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien i revidert statsbudsjett 2020, der de forslår å bruke 420 miliarder kroner av landets oppsparte formue. PDK mener det er riktig politikk. Næringslivet må stimuleres på flere områder gjennom å øke utbyggingen i landets kommuner, infrastruktur, vei og eldreomsorg – motkonjunkturpolitikk i klassisk forstand.

Norge befinner seg i dag i en situasjon der BNP er forventet å synke med  opptil  omkring 6%, noe som rammer oss alle i form av tapte arbeidsplasser og inntekt. For å motvirke de store tapene av arbeidsplasser og inntekter for vanlige familier, mener vi i PDK at regjeringen må sette inn tiltak som monner og har rask effekt.

Revidert nasjonalbudsjett kommer som følge av koronakrisen med en bruk på 4,2% av oljefondet, og bryter dermed handlingsregelen. Det er meget bra. Regjeringen må være villig til å bruke ytterligere milliarder for å stabilisere økonomien utover høsten. Dette må komme kommunene til gode i forsering av oppussing, utvikling og vedlikehold av alt fra skoler til pleiehjem, sykehus og infrastruktur. Regjeringen må prioritere norske verft for bygging og vedlkehold av skip, og flyseteavgift, samt at CO2-avgift på fly og reiser må fjernes.

Regjeringen må sette bom for MDGs ønskedrøm om å snakke ned og avvikle olje- og gassindustrien med de enorme sosiale og økonomiske kostnadene dette vil ha for Norge. Kronekursen var svekket før koronakrisen, og tilliten til norsk industri må gjenopprettes.

PDK mener regjeringen i revidert må fjerne arbeidsgiveravgiften og formueskatten.

For vanlige folk som igjen skal komme seg til og fra jobb under trygge omstendigheter er det avgjørende at kollektivtrafikken ikke overbelastes. Da må bompenger fjernes. Nå må arbeidsplasser settes foran ideologi. Regjeringen må sette av penger til å bygge opp igjen beredskapslagre som de selv har avviklet, dette inkluderer produksjon og lagring av smittevernsutstyr i Norge. PDK vil at regjeringen øker budsjettet til Forsvaret allerede i revidert, som vår nye forsvarssjef klargjorde for pressen ved utnevnelsen 12. mai: “Norske soldater skal vokte norsk jord, norsk sjøforsvar skal vokte norsk skjærgård og norske fly skal våke i norsk luftrom.”

PDK mener regjeringen må kutte kraftig i politisert bistand. Det er tid for et edruelig bistandsbudsjett.

PDK foreslår at regjeringen innfører umiddelbart innvandringsstopp i revidert statsbudsjett 2020, inkludert familiegjenforening. For flyktninger må regjeringen nå kanalisere midler til hjelp i nærområdene, og dermed få mer hjelp ut av hver krone. Skolene og kommunene kan spare betydelige midler på å stanse all morsmålsundervisning i grunnskolen, og heller styrke norskundervisningen som i tillegg vil gi bedre integreringseffekt.

SV ønsker 20 milliarder i skatteøkning. PDK er glad for en borgerlig regjering som holder den økonomisk ødeleggende sosialismen og den skadelige MDG ideologien unna styre og stell. Regjeringen må nå aktivt gå inn for skattelette som stimulerer økonomien til økt innovasjon, entreprenørskap, risikovilje og forbruk, samtidig som den er villig til å bruke det som er nødvendig av oljefondet. Det vil også på sikt gi en bedre balanse i budsjettet.

Se også partileder Erik Selle sin kommentar til revidert statsbudsjett 2020.

Del dette