Konservativt skal jobbe for kristne grunnverdier, familien og nasjonen

RedaksjonenInnenriks, PDK, ValgLeave a Comment

Etter lørdagens ekstraordinære landsmøte om navnebytte. Ble det vedtatt å sette opp 12 viktige politiske saker som partiet skal fremme i tiden framover. Disse kommer i tillegg til konservativt sitt prinsipprogram.

Vår nasjonale sjekkliste, er Konservativt ditt parti?.

 1. Norge er avhengig av olje og gass. Fortsett produksjonen på norsk sokkel. Reduser drivstoffavgiftene.
 2. Vannkraften er vårt felleseie. Kutt kablene til utlandet og innfør makspris på strøm.
 3. Null skatt på eiendom, arv og formue. Reduser arbeidsgiveravgiften.
 4. All veiutbygging uten bompenger.
 5. Styrk forsvaret og landets matvareberedskap. Bevar matjorden.
 6. Avvikle klimahysteriet. Ta vare på miljøet.
 7. Bygg opp kystfiskeflåten. Systemet må endres så kystfiskerne får en større del av fangstkvotene.
 8. Øk støtten til studentene og til innovasjon.
 9. Fjern radikal kjønnsideologi i skolene og barnehagene. Stans indoktrineringen av våre barn.
 10. Fristill familien. La småbarnsforeldrene være hjemme med sine barn uten å lide økonomisk tap.
 11. Stans underreguleringen av pensjonene. Dagens minstepensjon er under fattigdomsgrensen.
 12. Straffeloven skal praktiseres likt for alle. Mer synlig politi i gatene. Strengere straff for gjeng- og voldskriminalitet.

Er du enig med Konservativt, meld deg inn i dag på innmelding@dekristne.no

Gratis innmelding ut året for nye medlemmer når du sender mail til innmelding@dekristne.no

Vårt prinsipprogram:

1. Vårt ideologiske fundament

Konservativt er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet og frihet for enkeltmennesket, og et praktisk ansvar for sin neste.

2. Retten til liv

Konservativt legger stor vekt på å beskytte individets rettigheter; formulert i Grunnloven og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

3. Familien – Samfunnets byggestein

Konservativt ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Konservativt vil løfte frem det livslange, monogame ekteskapet mellom mann og kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.

4. Frihet, mangfold og ansvar

Selv om vi alle blir født med ulike evner, interesser og forutsetninger, er det vårt grunnleggende syn at mennesker skal ha frihet til å velge sin skjebne og utvikle sine talenter i trygg og hensynsfull samhandling med andre mennesker.

5. Stat og individ

Et velfungerende samfunn består av ulike aktører som alle har hver sin rolle å spille, og hvert sitt naturlige mandat. Konservativt ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige og avgrenset, slik at ingen av aktørene går utover sitt mandat eller vokser ut over sine grenser på bekostning av andre.

6. Tydelig støtte til Israel

Som eneste fungerende demokratiet i sitt område, fortjener Israel vår fulle støtte. Konservativt vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

7. Smidige løsninger

Politikk handler ikke om store ord, men om konkrete endringer i sak etter sak. Konservativt fundament vil være styrende for hva vi mener i alle saker, men i møtet med den politiske virkeligheten vil vi søke praktiske og smidige løsninger som flytter grensesteinene i den retningen vi ønsker.

Konservativt – Nasjonal sjekkliste i PDF format

Ny nettside vil bli lansert senere, fram til den er klar vil dekristne.no bli brukt som hovedside for partiet Konservativt.

Del dette