Kristendom og politikk skal og kan blandes sammen

AdminInnenriks, Stortingsvalg, Valg

kristendom

kristendom

kristendom og politikk. Du har hørt det er sagt at man ikke skal blande sammen kristendom og politikk. Slik er det praktisert i årevis, men jeg er overbevist om at den som først kom med uttalelsen egentlig bare ville kristendommen til livs. Det finnes ingen skriftsted.

Som kan underbygge at Gud ikke ønsker at Hans folk skal ha et samfunnsengasjement som inkluderer vedtak av lover og samfunnsregler. Tvert om!

I det vi nærmer oss Stortingsvalget, er det derfor min utfordring til kristenfolket over hele kongeriket å stikke hodet opp fra sanden, og reflektere over den verden vi lever i.

Det er på høy tid å ta inn over oss egen historie.

Mye ble forandret med først Gutenberg og så Luther. Siden fikk vi Hans Nielsen Hauge og Grunnloven. Kristenfolket hadde etablert skoler for å utdanne prester. Nå ble skolene almene, og i tillegg til å spre bibelkunnskap ble de brukt til undervisning i lesing, skriving og regning.

Det var gode representanter for kristenfolket i Eidsvoll forsamlingen, og deres kunnskap ble benyttet i utformingen av de første lover. Etter dette reiste vi ut på misjonsmarkene. Få sendte folk og penger til andre kontinenter som vi her på berget.

På et eller annet tidspunkt, trolig mellom 1. og 2. verdenskrig, kan det synes som fokuset ble endret. Kristenfolket fikk plutselig nok med seg selv og sin kirkelige virksomhet. Menighetene ble navlebeskuende, og i noen grad i konflikt med hverandre. Riktignok hadde noen også etablert en indremisjon, men man overlot etterhvert styringen av landet og etablering av lover til “de andre”!

Det var nok slik at ett og annet politisk parti

Kunne ha en representant med et kristent livssyn, men vedkommende sine synspunkt ble stadig oftere nedstemt. I årene som har gått har menighetene altså tuslet med sitt, og vi har av en eller annen grunn hatt dette skillet mellom kristendom og politikk. Dette betyr at kristenfolket har overlatt til “de andre” å innføre lover om fri abort og om homofile ekteskap.

Dette betyr at vi har fått en familiepolitikk og en eldrepolitikk som er mer basert på marxistiske tankemønstre enn Bibelen. Dette betyr at vi tillater en storstilt utenlandsk finansiering av fremmede religioners gudshus i Norge, der flere blir brukt til rekruttering til, og opplæring i, terror. Dette betyr at vi har bygget ned vårt lands forsvar, og attpåtil solgt forsvarsinstallasjoner til utenlandske interessenter.

Dette betyr at vi mer eller mindre har fjernet all kristendom

Fra våre skoler (skoler som altså kristenfolket i sin tid etablerte!). Jeg kunne fortsatt denne listen i det uendelige. Vi er i de senere år så innpodet med disse marxistiske og sosialdemokratiske tankemønstre, at vi tror det skal være sånn!

Vi har altså mer eller mindre vanntette skott mellom menighetene og politikken. Det som var rett og riktig for både nasjon og folk gjennom Hans Nielsen Hauge og siden mennene på Eidsvoll, er rett og riktig for Norge også i dag. Vi MÅ blande kristendom og politikk! Vi MÅ engasjere menigheter og kristenfolk til å ta et politisk standpunkt og engasjement til beste for vårt land! Vet du.

Jeg har i det siste henvendt meg til samtlige kirker, menigheter, forsamlinger og bedehus i Haugesund med spørsmål om å få arrangere et Israel-møte, en politisk debatt eller et politisk informasjonsmøte på vegne av Partiet De Kristne i Haugesund. I 100% av tilfellene er jeg blitt møtt med at “vi blander ikke kristendom og politikk”!

På samme måte som en ateist, en humanist eller en sosialist tar sitt menneskesyn.

Sitt verdensbilde og sine holdninger med seg inn i politikken, må vi kristne også delta i de politiske prosesser som former vårt samfunn, med vårt syn! Vi må slutte å gi ballen utelukkende til “de andre”.  Derfor sier jeg bland sammen kristendom og politikk! Våg å ta et standpunkt! Se at det har en sammenheng, og innse at det haster for landet vårt.

Partiet De Kristne er et landsdekkende parti, med en helhetlig kristen verdikonservativ politikk. Vi er der for at du skal ha et alternativ den 11. september. Bruk den muligheten!

Øystein Bjøndal Lund

Sentralstyremedlem, Partiet De Kristne

Del denne posten

Del dette