La oss stå sammen om dugnaden om å få Norge på rett kurs igjen

Tom HenriksenInnenriks, StortingsvalgLeave a Comment

Statlig finansiering skal ikke være en rettighet

Statlig finansiering skal ikke være en rettighet

Det bør ikke være en prioritert oppgave for det offentlige å holde liv kunstprosjekter som er uten appell hos det brede publikum. Smale kunst- og kulturprosjekter hører til det sivile samfunn, og det bør ikke være en offentlig oppgave å finansiere prosjekter som ikke støttes av befolkningen.

Kunstprosjekter skal blomstre og leve videre på egne meritter. I den grad det finnes interesse hos publikum for det som skapes.

Det bør likevel vurderes å stille midler til rådighet for konkrete prosjekter innen flere områder som musikk, billedkunst, teater og annet. – som en ordning for dette kan det vurderes et offentlig kulturfond, som gir en krone for hver krone prosjektet selv skaffer til veie, gjennom private sponsorer og/eller billettinntekter.

På den måten ville midlene kunne gå til prosjekter som allerede har bevist sin appell til publikum.

I tråd med nasjonens interesser, bør vi prioritere å ta vare på vår kulturarv, ved å styrke nasjonale museum, enkelte større gallerier og en rekke kulturminner. Det vil da være hensiktsmessig å opprette et offentlig fond som skal brukes til dette formålet.

Det må også i fremtiden være rom for statlig finansiering av enkelte prosjekter. Som åpenbart er for store til at de kan gjennomføres ved hjelp av private midler og som er i fellesskapets interesse.

En viktig del av norsk kultur er dugnadsånden som vi eksempelvis ser innen idrett, og i andre frivillige organisasjoner. Vi har en rekke aktive og levedyktige organisasjoner i Norge. Dette er et adelsmerkene på et godt samfunn og et velfungerende demokrati.

Les også  Dagen gir PDK skylden for at egen kampanjen mislykkes og sendte KrF inn i skyggenes dal

Derfor må vi som nasjon i størst mulig grad legge til rette for at mennesker kan organisere seg rundt felles interesser og engasjement. Dog uten at man gjør seg avhengig av staten og dermed mister friheten.

Det er viktig med strukturer som ikke inviterer til overnasjonal styring

Eller enkeltorganisasjoner, til å overstyre aktiviteten i det frivillige, eller bruke det frivillige Norge for å fremme egen agenda. Et aktuelt virkemiddel er skattefradrag ved private gaver til frivillige organisasjoner.

La oss derfor stå sammen om dugnaden om å få Norge på rett kurs igjen. Der vi ser at det som har livets rett, overlever, og det som ikke har livets rett forsvinner. Det å la statlig tilskudd bestemme hvilken kultur aktivitet alene vi skal ha. Er ikke med på å fremme en bredde i kulturtilbudet her i landet. På tide å prøve noe nytt, stem nytt.

Del dette