Når folket ikke kunne komme til kongen, så tok kongen vår og kom til folket

AdminPDKLeave a Comment

Folket

UKASKOMMENTAR 23.05.2020

Jeg har lyst å begynne med første dag i uken, nemlig 17. mai, forrige søndag, som tross Covid-19 ble en fantastisk dag. Når folket ikke kunne komme til kongen, så tok kongen vår og kom til folket. Kongehuset satte seg i bilen og kjørte ut til folket. Det er folkekongen. Det er Norge. Takk skal du ha Kong Harald fra hele folket.

Hei!

Erik Selle, partileder i PDK her. Partiet De Kristne.
Det er fredag 22. mai og det er tid for ukas kommentar fra PDK.

Hvis vi drar litt lenger ned Karl Johan. Til Stortinget, så er situasjonen litt mer kompleks. Det er mange ting å ta tak i. En av de tingene som har skjedd er jo at sosialistisk side: SV, Arbeiderpartiet, MDG og Rødt, ønsker boikott av Israelske varer. Til det er det bare å si at for åtti år siden så stemplet vi jøder med gule stjerner, og markerte jødiske butikker også i Oslo. Vi ønsker ikke mer av det! Det er godt at dette forslaget ble nedstemt.

På den andre siden så har vi altså et bioteknologiråd som ønsker å liberalisere loven om bioteknologi.

Det er en svært vanskelig problemstilling. Tenker man ikke igjennom at barn har rett til å kjenne mor og far? Biologi og reproduksjon kan ikke adskilles. PDK vil ikke liberalisere. Vi vil stramme inn. Fordi i dag er det mulig å ha en sæddonor til far, så du kjenner ikke halvparten av ditt biologiske opphav. Vi har sett mennesker stå på Rikshospitalet og banke på døren og si: «Kan jeg få vite hvem min far er?», og legen vet hvem det er, sier: «Nei». Slik vil ikke PDK ha det. Vi sier nei til liberalisering av bioteknologiloven.

Videre så ønsket SV og Venstre å fjerne den kristne arven i Grunnloven. Heldigvis var det bare SV og Venstre som fikk dette, ønsket dette, men det er jo merkelig at to partier som KRF og Høyre, som sitter i regjering med dette partiet ikke sier enda klarere ifra. Og dette med bioteknologi viser jo at kristendommens forankring i landet vårt er viktigere enn noen gang før. Derfor så må du stemme på et parti ved stortingsvalget i 2021 som vil ta vare på den kristne arven og etikken i landet vårt.

Ordføreren i Samnanger har gått opp en ny sti i Norge.

På grunn av en barnevern-granskingsrapport som avslørte det mange av oss har sagt i mange år, at det forekommer ganske grove overgrep og dårlige vurderinger i barnevernet, så har altså ordføreren i Samnanger og advokatbyrået Elden åpnet for at man kan straffeforfølge grov uforstand i barnevernstjenesten. Jeg skrev et brev til statsråden og ba om en nasjonal gransking av barnevernet. Marita Moltu, varaordfører i Bergen i forrige periode, hun fikk gjennomført det i Bergen. Det er veldig viktig for et trygt og godt barnevern at der er mer åpenhet og mer gransking, fordi statlige overgrep i Norge vil vi altså ikke ha.

Med dommene i Strasbourg som feller Norge, den ene etter den andre, så må nå statsråd Ropstad ta grep for å få kontroll på barnevernet og få en ordentlig gjennomgang sånn at vi kan få virkeligheten på bordet om hvor mange mennesker i Norge som har opplevd overgrep fra Staten i denne sektoren, og hva har statsråd Ropstad tenkt å gjøre med det.

Så må vi kommentere Covid-19: Regjeringen har åpnet sakte.

Vestlig økonomi er nå i stor krise, Kinas økonomi er relativt upåvirket. Dermed så går man inn og kjøper opp konkurstruede bedrifter i Vesten. Dette må Erna Solberg forstå er problematisk. Og når nå Norwegian blir kjøpt opp av selskaper som er knyttet til den Kinesiske staten, altså at den kinesiske stat blir eiere i et selskap som er avgjørende for norsk kommunikasjonsinfrastruktur. Så må Erna Solberg våkne, og vi forventer at hun forholder seg mer til FHI enn til WHO, som også må granskes etter denne Covid-19-situasjonen.

Hvordan Erna Solberg kan gi tretten milliarder til Bill Gates, det er for meg helt uforståelig. Vi må inn i dette bistandsbudsjettet og det må jevnes betraktelig ned, fordi yrkespolitikernes vilje til å øse milliarder ut i verden av skattebetalernes penger i Norge, det må vi altså få en gransking av, opp på bordet, og kontroll på. PDK, vi vil halvere bistandsbudsjettet.

God helg!

Del dette