Nasjonen i krise – hva nå Norge?

AdminInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Nasjonen i krise

Nasjonen i krise?

Nasjonen i krise eller?. Det som nok mange ikke trodde ville skje, har likevel rammet oss. Norge har for første gang i fredstid iverksatt strenge sikkerhetstiltak for å mest mulig hindre spredning av koronaviruset. Dette er riktig og nødvendig. Det er blitt meget spesielle hverdager nå. Folk er overrasket av dette viruset, og også så hurtig det har spredt seg over store deler av verden.

Vi har flere ganger før hatt oppblomstring av virus, men i langt mindre grad enn dette. Norge er blitt spart for mye, lenge, og vi har sett at andre land har blitt rammet og Norge i stor grad blitt spart. Denne gangen ble det ikke slik. Vi ser at folk blir nervøse, usikre og det igjen fører til hamstring av mat og husholdningsartikler, uten tanke på sin neste.

Bare i de senere år har vi blitt rammet av det som langt på vei kan kalles krise. I 2017 var det mye regn gjennom sommeren, og jordene sto under i vann. Det blei umulig å komme utpå jordene for å få høstet korn, grønnsaker, poteter og grovfòr.

Så husker vi også 2018 der det blei motsatt forhold. Langvarig tørke og høye temperaturer hindret vokster, og det som vokste visnet av tørken og mangel på vann. Import av grovfòr blei gjort i store mengder, med de ulempene det fører med seg. Dette var ikke bare i Norge, men store deler av Nordeuropa.

Lærte vi noe av dette?

Siden 2013, da Partiet De Kristne (PDK) stilte liste til stortingsvalget for første gang, har PDK etterlyst kornlager av mat – og såkorn. PDK vil etablere kornlager i hvert fylke. PDK har vært tydelige på å bevare matjorda og for betydelig reduksjon av omdisponering av matjord og jordbruksareal til andre formål.

PDK har også vært tydelige på å ha trygge og sikre landegrenser, et styrket Forsvar og Politi synlige i gatebildet, men også ute i distriktsnorge. Beredskapen er for svak, både med tanke på Forsvar og Politi, men også kornlager og matforsyning. Dette er også en del av beredskapen; ja, faktisk en viktig del!

Selvforsyningsgraden vår er bare på 38%, samtidig som innbyggertallet øker og jordbruksareal blir omdisponert, og dermed minker. Dette er skremmende og ikke forsvarlig! Dette har jeg vist til i tidligere innlegg.

At PDK har disse sakene programfestet, er ikke etterpåklokskap, men fremtidsrettet politikk til beste for land og folk. Vi ser at ved de ulike regjeringer vi har hatt gjennom årene, er forsvar, politi, jordbruksareal blitt redusert til et bekymringsfullt lavt nivå.

Nevnte kriser har vist at PDK sin politikk har vært, og er, riktig.

PDK har bare ikke fått støtte i folket til å komme i posisjon. Vi ser at ved å stemme på de etablerte partiene, som er i posisjon og opposisjon, får vi den samme utviklingen. Skal vi få en forandring, må det stemmes på nye parti. Selv om PDK er et lite parti, har PDK et godt, helhetlig og fremtidsrettet program. I de kommunene PDK har folkevalgte, har PDK fått igjennom viktige saker!

Det er Stortingsvalg i 2021. Da stiller PDK liste igjen. PDK har sett for seg, og prøver å forebygge en nasjonal krise som vil bli reell med dagens politikk. Norge må ha en forandring nå!

Hvilken plan har sittende regjering for å møte krisa som vil oppstå om land som vi importerer bl.a. korn fra, stenger grensene for eksport? Det går ikke på sikt da å komme med økonomiske hjelpetiltak. Pengene åpner ikke grensene.

Derfor er det så viktig å få satt PDK sin politikk i verk. Vi har, med denne krisa, hatt tre kriser på fire år! Det begynner å bli alvor nå. La oss gjøre tiltak før det er for sent. Tiden til å gjøre det på er kort!

Også publisert i Dagen og Norge i dag.

Del dette