Naturens gang er slik at mann og kvinne er sammen om å skape et nytt liv

RedaksjonenFamilie, StortingsvalgLeave a Comment

Helsen

Hvem er abort ikke bra for?

Partiet De Kristne Vestfold Telemark

Enkelte politiske partier ønsker etter sine landsmøter å utvide abortgrensen, og andre mener dagens abortlov fungerer godt. Partiet De Kristne (PDK) deler ingen av disse synspunktene. Debatten utløser mange følelser i alle leirer. Manglende sannheter om naturen, konsekvenser av fosterdrap og mannens ansvar forties. Taushet om virkeligheten er ikke omsorg for våre medmennesker.

Vi har hørt motargumentet blant annet i ØP, debatt 22/4- 21: «Kan du tenke deg at noen andre skulle bestemme de store livsvalgene for deg»? De fleste mener at kvinnen selv skal bestemme over egen kropp. Men da bestemmer vel kvinnen over en annens kropp?

Naturens gang er slik at mann og kvinne er sammen om å skape et nytt.

Unikt menneske, der begge har ansvar for livet som oppstår.  Slik har det vært fra verdens begynnelse. Det er ikke holdninger fra 70-tallet! Derfor står vi til ansvar overfor Skaperen som har gitt oss befaling i De ti bud, om å ikke drepe. De fleste kjenner noe til disse befalingene i sitt indre. Ellers hadde verken debatten eller abortinngrepet forårsaket konsekvenser vi alle er vitne til. Fra skapelsen av gjelder morsrolle og farsrolle, begge like viktige, dog forskjellige. Denne sannhet står fast om jeg tror på den eller ikke. Det er en naturlov.

Forskning viser at provosert abort ofte fører til depresjoner, angst, diverse traumer, forskjellig livskvalitetsforringelser og kanskje vanskeligheter med å få barn seinere. Mange sier denne informasjonen er mangelfull før et inngrep.

Et annet poeng er at far må inn i debatten.

Kvinnen overlates ansvaret til et svært vanskelig valg. Er det slik vi vil oppdra våre sønner til å tenke? Hva slags mann blir det ut av dette? Handle, men ikke ta konsekvensen? Alle er vi enig om at det vi vil andre skal gjøre mot oss skal vi gjøre mot dem! Det bør få betydning for seksuell aktivitet.

Les også  Vi har hørt at en stemme til PDK er en bortkastet stemme

PDK vil legge til rette for mer holdningsskapende arbeid i hjem, skole og ellers hvor barn og unge samles. Derfor ønsker vi også å styrke kristendomsdomsfaget i skolen der de kristne grunnverdiene for et godt og trygt samfunn vektlegges. Mange forveksler dette med påtvungen gudstro, mens PDK mener dette gir mulighet for å ta gode valg i livet.

PDK ser positivt på kropp og seksualitet vurdert mot modenhet og alder. Seksuelt samliv hører til i trygge rammer der mor og far vil ivareta oppdrager rollen. Vi mener seksualundervisningen i dag motiverer til samliv utenfor trygge rammer.

Enkelte mener at PDKs abortsyn mangler empati?

Vi mener tvert imot, fordi empati innebærer følelsesmessig innlevelse i abortens mange kvaler uten å kutte ut forstand og handlekraft (kunnskap og fakta)! Handlings- og prinsipprogrammet til PDK viser våre holdninger og hvordan vi ønsker å hjelpe mennesker i et mangfold av valg og påvirkninger slik at du kan ta gode valg til det beste for livet ditt!

Del dette