Nei til vindkraft på Haramsøya!

AdminInnenriksLeave a Comment

Nei til vindkraft

Nei til vindkraft

PDK er tydelige i sitt budskap rundt vindkraft vi sier klart og tydelig Nei til vindkraft på Haramsøya. PDK stiller seg kategorisk på side med folkestyre og lokaldemokratiet, og vi ønsker ikke at vindturbiner skal ødelegge norsk natur. Dette er et uttrykk for globalisme og internasjonal kapital, som skal gå inn i norsk natur og gripe inn uten at vi har noe behov for det.

Hør intervjuet mellom Hans Petter Thue og partiledere Erik Selle PDK. Få med deg hvordan man prøver å bruke språket til å villede folket. Vindpark, vindmøller framfor vindturbiner på nesten 200 meter høye. Vindturbinpark der hver turbin må ha en halv fotballbane i sement som fundament.

PDK legger merke til at det er statens subsidiering som gjør dette mulig. Når eiere fra utlandet kan ta ut 300 millioner i statsfinansiert subsidiering før en eneste vindturbin er satt opp. Er det på tide å kutte ut denne subsidieringen som raserer norsk natur.

Haramsøya kan trekke sin historie helt tilbake til vikingtiden, og det kan enda finnes en rekke gjenstander fra denne tiden på øya. Dette legger man liten vekt på, når man skal bygge store vindturbinder som kan skade unike gjenstander, folk og fugl i området i mange år framover.

Del dette