Noen mennesker gir uttrykk for at de føler seg som noe annet enn det biologiske kjønnet de er født som

RedaksjonenFamilieLeave a Comment

KRF Et ja til hva?

En førtiåring blir ikke 20 år selv om en føler seg slik

– Kjønn er biologisk. Slik er det nå, og slik har det alltid vært, sier Tomas Moltu til Resett.

Tomas Moltu

Moltu er nestleder i Partiet De Kristne (PDK), og sier at vi kan finne levninger av mennesker som er flere tusen år gamle. Felles for dem alle er at de kan defineres som enten menn eller kvinner.

Følelser definerer kjønn like lite som følelser definerer alder. En førtiåring blir ikke 20 år selv om han føler seg slik. En 16-åring kan eller ikke gå på polet bare fordi hun føler seg gammel nok.

– Det er ingen tvil om at følelseslivet til oss mennesker er en vesentlig del av hvem vi er. Men følelser forandrer ikke fakta, mener han.

PDK vil tydelig anerkjenne naturens to kjønn, og løfte fram forskjellen i alle livets faser. Et mindretalls subjektive opplevelse av kjønnsidentitet skal ikke slette ut den allmenne orden og gjøres til norm for det store flertallet. Vi vil som bærende prinsipp i all lovgivning forholde oss til de objektive størrelsene mann og kvinne, og heller lage unntaksordninger der det måtte være nødvendig.

PDK vil kreve en offentlig utredning i forhold til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og arbeide for at den skal reverseres.

Del dette
Les også  VI ønsker å ha et Familievern i stedet for barnevern.