Norge har blitt medlem av Sikkerhetsrådet

AdminPDKLeave a Comment

Sikkerhetsrådet

Norge har blitt medlem av Sikkerhetsrådet

Ukeskommentar 19.06.2020

Hei!

Da er vi inne fra Bergen med en oppsummering av ukens hendelser og litt det som har vært aktuelt den siste tiden.

Det ferskeste er jo at Norge har blitt medlem av Sikkerhetsrådet. Det er jo noen som regjeringen har jobbet lenge og hardt for å få til. Men mange av oss spør jo: Hva er det man ønsker å bruke denne plassen i sikkerhetsrådet til? Norge har vært veldig kritisk til Israel over flere år. De har unnlatt å støtte USA og Donald Trump når han flyttet ambassaden til Jerusalem.

De har unnlatt å støtte USA og Donald Trump når han anerkjente Israels rett til Golanhøydene. Norge har unnlatt å støtte Israel og Donald Trump når en har sagt at de har rett til Judea og Samaria. De som de har omdøpt til Vestbredden. Så vi har egentlig ikke fått noen særlig god forklaring på hva man skal bruke denne plassen til. Vi har hørt uttalelser fra Unge Høyre som sier at det er prestisje. Men politikk dreier seg ikke om prestisje.

Politikk dreier seg om å gjøre livet bedre for de innbyggerne som man er valgt inn på vegne av. Og det kan vi egentlig ikke se at plassen i Sikkerhetsrådet har noen forklaring på. Det har en forklaring på at denne regjeringen er veldig globalt orientert, og i veldig stor grad flytter makt ut av Norge. Noe som mange av oss syns ikke er av det positive slaget. Så vi får vente og se hvordan det blir.

Ellers så har jo denne uken også vært opptatt av smitteverns-appen

Som dere husker veldig godt ble promotert veldig tungt fra regjeringen. Nå gikk Datatilsynet ut og advarte mot den. Og har bedt folk å avinstallere smitteverns-appen. I Tyskland så la de ned forbud mot den Norske smitteverns-appen. De har jo erfaring og historie fra Stasi og overvåkningen der. Så de vil overhodet ikke ha dette inn i sitt land. Ellers så har Amnesty International advart mot den.

Og nå kommer jo også norske politiske partier etter, og har en sånn forsiktig oppvåkning på at dette egentlig ikke var noe særlig bra. Og igjen så opplever vi at norske politikere er litt for naive og henger litt for langt etter. Så hvis en hadde hørt på Partiet De Kristne litt tidlig, så hadde en kanskje sluppet denne canossa-gangen som en no er vitne til.

Så er det Haramsøy. Der er vindmøller.

Det er dramatisk inngrep i norsk natur. Noen bruker veldig sterke ord om dette, og det er nesten irreversibel skade som blir gjort på norsk natur ved at regjeringen nå har en så offensiv tilnærming til dette å bygge svære, gigantiske vindmøller ute i Guds frie natur om du vil, og det syns Partiet De Kristne. Det har vi sagt helt i fra dag en er et overtramp. Både mot naturen, men også mot det norske folk og alle som bruker fjellheimen og går i fjellet, og de som skal arve landet etter oss. Så vi oppfordrer til motstand mot disse vindturbinene og vi støtter selvfølgelig alle som gjør dette på en lovlig og ryddig måte, og vi mener at det er berettiget å yte motstand.

Så er vi fremdeles i en veldig spesiell økonomisk situasjon. Og noen understreker, og det er vi ikke glad for, at vi har en så sterk offentlig sektor som kunnet hjulpet den private sektoren. Jeg tror man her snur alt på hodet, og sier at det er faktisk den private sektoren som bærer det offentlige. Og det at den private sektor får noe igjen av de skattepengene de har betalt inn, det mener vi må være kurant og greit, så det skulle bare mangle.

Så er det også mye fokus på diskriminering.

Og noen av oss opplever at den type fokus det er på diskriminering nå er kanskje med på å skape harde fronter og setter mennesker opp mot hverandre. Jeg har sagt at «Black lives matter» egentlig er en organisasjon som nærer på hat, og som nærer på diskriminering, og som jeg på ingen måte kunne tenke meg å støtte, og jeg oppfordrer heller ingen andre å støtte den.

Så ser vi det at pressen vinkler dette. Tidligere så trodde jeg at pressen var nøytral. Men hvis en tenker over det, så har pressen aldri vært nøytral. Og å tenke over det, det tror jeg vi skal gjøre i disse tider.

Dette var oppsummeringen fra Bergen, og jeg ønsker dere en god helg: En velsignet helg.

Del dette