Norge trenger en verdikonservativ renessanse.

AdminPDKLeave a Comment

Norge trenger en verdikonservativ renessanse.

ukeskommentar (11.12.2020)

Hei, dette er ukens kommentar fra PDK, mitt navn er Erik Selle, og jeg er partileder.

Denne uken har vi sett debatten om prioriteringen av kristne flyktninger når man skal ta imot flyktninger neste år. Dette er PDK helt enig i, og vi vil gi kudos til FRP som har fått dette gjennom i regjeringen.

Partiet De Kristne hadde på sitt landsmøte i 2015 besøk av Fader Gabriel Naddaf fra den arameiske kirken i Israel. Og han holdt et veldig alvorlig budskap om situasjonen for de kristne i Levanten og det større Midtøsten. Hvor han ba oss om at dersom Norge skal ta imot flyktninger, så ba han oss om å ta kristne flyktninger fordi de er i en særskilt skvis, og er faktisk i ferd med å kunne bli historie i de tradisjonelle kristne områdene.

Derfor så mener vi dette er viktig. Det er viktig å skille mellom, og riktig å skille mellom migrasjon, innvandring og flyktninger.

PDK vi si opp Norges deltagelse i FNs migrasjonsplan.

Migrasjon er ingen varig eller bærekraftig løsning, og innvandringen skal vi ha streng kontroll på, det må vi ha for å bevare det landet som vi er glade i, også for nye landsmenn som har kommet, så må vi ha en streng innvandringspolitikk. Og der hvor man da ser flyktninger som er under kraftig forfølgelse, så er det riktig å prioritere kristne.

Regjeringen har også gjort flere gode ting. Jeg vil gi honnør til den borgerlige regjeringen i dag. Erna Solberg sine åtte år har kuttet skatter og avgifter med 34 milliarder kroner. Det er veldig bra. Vi vil ha mer borgerlig politikk. Men PDK vil fjerne arbeidsgiveravgiften. Det er meningsløst når man står overfor en trussel om oppsigelser og større arbeidsledighet å opprettholde en skatt på å skape arbeidsplasser.

Den må fjernes. Formueskatten må også selvfølgelig fjernes. Det er en urettferdig skatt mot norske bedrifter som konkurrerer i Norge mot utenlandske bedrifter. Så næringspolitikken blir svært viktig fremover, også sett i lys av de potensielle konsekvensene av håndteringen av Covid-19 pandemien.

PDK vil også at det fortsettes med tildeling av nye leteområder for olje og gass.

Dette er en bærebjelke i norsk økonomi, bærebjelke for vår velferd og for arbeidsplasser, og naive og ansvarsløse partier som vil stanse, og snakke om å stanse dette her, må ikke få noen stemme den 13. september 2021.

Videre så er forsvar og trygghet statens kjerneoppgaver. Partiet De Kristne mener at man kan altså ikke gjøre som regjeringen og Stortinget har gjort nå i LTP-en, altså at man har fjernet strategisk langtrekkende luftvern i fra planene i Norge. Fra 1960 til 1990 hadde vi NIKE-batteriet, som var et godt og effektivt luftvern som beskyttet Oslo, infrastruktur, befolkningskonsentrasjon og beslutningssentra, og det må vi ha tilbake igjen.

Vi må få inn nå en beslutning om strategisk langtrekkende luftvern til et vern mot ballistiske missiler som nå er oppe og går i trusselbildet. Vi har Ørland, Evenes og Rygge som må få tilfredsstillende luftvern for å beskytte F35 og de sentrale luftvernbasene våre, og det holder ikke at Rygge skytes ut en gang i fremtiden. Dette må besluttes nå!

Ellers så har vi tidligere kommentert elektrifiseringen av sokkelen som er kraftpolitisk meningsløst, klimapolitisk resultatløst og bare symbolpolitikk. Veldig, veldig dyr symbolpolitikk, og det vil PDK ha stanset.

PDK er partiet som vil ha et edruelig forhold til FN.

Vi vil bekjempe den skamfulle antisemittismen i denne verdensorganisasjonen. Vi mener at det er viktig å gå et sterkere felleskap mellom frie nasjoner, og PDK vil altså flytte Norges ambassade til Jerusalem, for vi vil ikke lenger ha en de facto underkjennelse av Israels suverenitet. Jerusalem er Israels hovedstad, og verdens ambassader SKAL ligge der.

Norge trenger en verdikonservativ renessanse.

Vi trenger en borgerlig fornyelse, og vi trenger et nasjonalkonservativt vern mot grenseløs globalisering. Vi trenger nye politikere på Stortinget, vi trenger nye partier på Stortinget, og vi trenger å reversere beslutningen, loven i 2003, hvor man flyttet makt fra velgerne til partiene. PDK vil at det skal være, ved Stortingsvalg som ved kommune og fylkestingsvalg, kumulering og strykning på vanlig måte.

Vi vil flytte makt fra partiene til velgerne. Vi ser igjen og igjen hvordan en liten gruppe mennesker definerer egentlig i praksis hvem som skal komme inn på Stortinget, og det er vi imot. Vi tror at demokratiet trenger ny energi og ny kraft, og da må velgerne få mer makt på valgdagen. Er du enig i det, så stemmer du Partiet De Kristne den 13. september 2021.

Da ønsker jeg deg bare en riktig god helg og en god adventstid.

Del dette