Norges beste partiprogram!

Erik SelleFamilie, Innenriks, Israel, Landsmøte, PDK

Nå er PARTIET DE KRISTNE’s Handlingsprogram for 2017-2021 ute på PDK sine websider. Her kan du lese hva partiet står for i de ulike sakene.

Les hva vi står for i 14 ulike kategorier. Du finner Handlingsprogrammet her!

Fra Handlingsprogrammet
Partiet De Kristne mener, solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn.

Vi vil løfte fram det livslange, monogame forholdet som norm og ideal, og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Vårt mål er sterke, robuste familier med sterk foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget opphav. Vi vil derfor motarbeide alle forsøk på å gjøre barn til et objekt, som skal produseres utenom den trygge rammen av en biologisk mor og far. Det er viktig at hele lovverket, både ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven, bygger på prinsippet om at alle barn har rett til å vokse opp med begge sine biologiske foreldre.

Del dette