Norges beste partiprogram!

AdminFamilie, Innenriks, Israel, Landsmøte, PDK

Partiprogram

Nå er PARTIET DE KRISTNE’s Handlingsprogram for 2017-2021 ute på PDK sine websider. Her kan du lese hva partiet står for i de ulike sakene.

Les hva vi står for i 14 ulike kategorier i handlingsprogrammet og mer utfyllende i vårt partiprogram.

Du finner Handlingsprogrammet her!

Fra Handlingsprogrammet

Partiet De Kristne mener. Solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn.

Vi vil løfte fram det livslange, monogame forholdet som norm og ideal. Og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Vårt mål er sterke robuste familier med sterk foreldrerett og eierskap til egne barn. Og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Alle barn har rett til både en mor og en far. Til å kjenne sitt eget opphav. Vi vil derfor motarbeide alle forsøk på å gjøre barn til et objekt. Som skal produseres utenom den trygge rammen av en biologisk mor og far. Det er viktig at hele lovverket, både ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven, bygger på prinsippet om at alle barn har rett til å vokse opp med begge sine biologiske foreldre.

3 av våre hjertesaker som du også finner igjen i vårt handlingsprogram.

Retten til liv

I et trygt og velfungerende samfunn burde retten til å leve være en selvfølgelig ting. Det er det dessverre ikke. Hvert år drepes over femten tusen barn allerede før de er født. I den andre enden av livet blir presset om å få “hjelpe” folk inn i døden stadig større.

Partiet De Kristne mener livet er ukrenkelig, og bør bevares og beskyttes fra unnfangelse til naturlig død. Vi vil ta kampen for at alle i Norge, om man er frisk, syk, rik eller fattig, skal ha den mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv.

Frihet og trygghet for alle

For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det.

Men det er ingen virkelig frihet uten trygghet. Trygghet for liv og helse, og trygghet for at ingen kommer og tar det vi eier. Selve kjernen i en moderne stat er jo maktmonopolet; at det er staten, og bare den, som håndhever lov og rett. Men da må jo staten gjøre nettopp det. Da må hver enkelt av oss kunne stole på at vi blir sett og hørt når behovet er der. At politiet kommer når vi ringer. At innbruddet blir etterforsket og tyvene knepet. At vi ikke trenger å ta loven i egne hender for å beskytte oss selv og de vi er glade i.

Partiet De Kristne vil på alle måter legge til rette for at du skal kunne leve ditt liv i både frihet og trygghet. Du skal ha trygghet nok til å slå rot og vokse. Og frihet nok til å blomstre.

Tydelig støtte til Israel

Som det eneste fungerende demokratiet i området, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da de fleste lar seg forlede, eller skremme, til å vende dem ryggen. Partiet De Kristnes støtte til Israel er ikke basert på at de gjør alt perfekt. Vår støtte er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sine ledere og sin egen hovedstad. Partiet De Kristne vil arbeide for at Norge som nasjon i framtiden skal ha et aktivt bilateralt samarbeid med Israel.

Derfor mener vi at vi har Norges beste partiprogram! Du vil finne alle våre hjertesaker i vårt partiprogram og i vårt  handlingsprogram.

Del dette