Ny fylkeslags liste

AdminInnenriks

Partet De Kristne har fylkeslag i alle landets fylker!

Hvert fylke har en fylkesleder som du i fylkesoversikten kan finne kontaktinformasjonen til. Mange fylkeslag har egne Facebook sider der de informerer om aktiviteter på fylkesnivå og på landsbasis.

Du vil se at hvert fylke har en egen side. Der vil du også finne valglister og annen informasjon relatert til de ulike fylkene. Fylkeslisten er et nyttig verktøy i det politiske arbeidet samt at det nå er lettere å komme i kontakt med rette personer på lokalt plan.

Du finner fylkesoversikten her

Del denne nyheten!

Del dette