OPPLØS VIKEN, gjenopprett de tidligere fylkene

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

OPPLØS VIKEN

OPPLØS VIKEN. GJENOPPRETT BUSKERUD, AKERSHUS OG ØSTFOLD.

PDK (Partiet De Kristne) har vært helt klare i sin politikk på at Viken er et oppkonstruert storfylke. Hvor vi etterlyser fornuftig tankegang i opprettelsen.

Sammenslåingen har ikke hatt flertall blant befolkningen, og de fleste rister på hodet og skjønner ikke hvordan man kunne finne på å slå sammen disse tre fylkene.

De har ikke noen naturlig geografisk

Beliggenhet for sammenslåing, og avstanden fra Halden til Geilo er for stor til at det blir et godt samarbeid. Byråkratiet vil vokse, og allerede ser man konturene av de store kostnadene sammenslåingen vil medføre ved å oppføre nye store administrasjonsbygninger.

Senterpartiet har annonsert at kampsaken deres er å avvikle hele Viken-fylket. Og gjenopprette de gamle fylkene, Akershus, Buskerud og Østfold.  PDK sier seg absolutt enig i dette og vil støtte en søknad til departementet om oppløsning av Viken etter stortingsvalget i 2021.

De som ønsker en endring i tvangssammenslåing av fylker, og kommuner må stemme på partier som vil endre dette. Stem PDK. Vi vil arbeide for en endring på dette feltet, både når det gjelder Viken og Troms/Finnmark.

Fakta om Viken fylke fra store norske leksikon:

“Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland og i sør til Skagerrak. Fylket har et samlet areal på 24 595 km2, og er landets sjette største fylke i areal. Per 1.1.2019 hadde de kommuner som inngår i Viken et folketall på 1 227 305.

Viken er landets mest folkerike fylke. Fylket omfatter store deler av det tettbygde lavlandet på Sør-Østlandet opp til Mjøsa, byer og bygder langs Drammensvassdraget med Hallingdal, samt Numedal og nordøstlige deler av Hardangervidda. Den største befolkningskonsentrasjonen er Oslo tettsted, som strekker seg ut i Viken både sør, øst og vest for Oslo. Andre større sentra er Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.”

Del dette