Partiet de kristne er motstander av bompenger og vegprising

RedaksjonenInnenriks, Stortingsvalg, ValgLeave a Comment

Partiet de kristne er motstander av bompenger og vegprising

Vi trenger veg i dette landet og det har ikke vært satset så mye på infrastruktur som det gjøres i disse dager.

Men hvordan kan vi pålegge alle en kostnad?. Staten deler kostnaden med oss og pålegger bompenger for enhver innbygger som må komme seg rundt på aktiviteter.

Hvordan kan våre stortingspolitikere fremme utbygging med så store kostnader på oss innbyggere, og innskrenke friheten vi skulle hatt?.

Grunnloven § 106:

«Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene»

Dette innskrenker friheten vår til å utfolde oss og foreta reiser innad i landet.

Når vi vet at strekninger kommer opp i mange hundre kroner for en reise så er det innskrenkning av vår frihet. Det pålegges 50/50 deling på kostnader i prosjekt som igjen bærer en rente for folket på 5,5 pst. Når vi nå snakker om delprosjektene langs E6 f.eks. Kolomoen – Moelv. Så er 5,6 milliarder fra staten og maksimal lånegaranti for prosjektet er på 6,8 milliarder kroner som fylket og innbyggerne må koste.

Vi må ha frihet og trygghet i vår hverdag og da må det ikke settes begrensninger for hvordan vi skal kunne ferdes i Norges land. Det må også være trygge gode veger i hele landet slik at innbyggerne kan ferdes trygt.

Partiet de kristne mener at dette er uholdbart å pålegge store kostnader i mange år med så høye rentekostnader. Når staten har midler til å redusere kostnadene for folket uten rentekostnader. En kan ikke være stolt av å få fram prosjekter med å ramme alle som bruker vegen på denne måten.

Les også  Innenfor «bymurene» har bompenger ikke noen plass!
Det foreligger også begrensninger i innkrevingsperiode på 15 år og med forlengelse på 5 år under særskilte tilfeller.

Hvorfor ikke fjerne bompenger og fullfinansiere hovedvegene for å gi våre innbyggere den friheten de fortjener. I stedet for å pålegge avgifter som de ikke kan slippe unna?

Det kan halveres i prosjekter og ingen bommer trenger å settes opp i dette landet, for hva utgjør årlige avgifter på 11 milliarder for staten i et budsjett på 1515 Milliarder?

Bompenger utgjør 0.7 promille av utgiftssiden og 0.9 promille av inntektssiden.

Bilistene betaler nok i avgifter på bil og drivstoff til å dekke inn dette fra før. Inntekten som staten får med bedre veger vil være et positivt utslag på egen drift og dermed så kunne folket fått ferdes fritt uten disse store utgiftene for å komme seg på jobb og fritidsaktiviteter. Barnefamilier og mange husstander har nok med de norske avgiftene i hverdagen og trenger ikke slike avgifter og begrensninger i hverdagen.

Partiet de kristne er motstander av bompenger og vegprising og mener det må la seg gjøre å få til denne finansieringen på en annen måte enn dagens politikere har gjort.

Din stemme er viktig til høsten for å få riktig vegvalg i vårt land.

Del dette