Partiet De Kristne skal stemme over navnebytte

RedaksjonenPDKLeave a Comment

Konverteringsterapi

– Partiet har som ambisjon å løfte resultatet i 2023 til det beste i vår historie og komme på Stortinget i 2025. Vi vet at det er et vakuum for et norsk konservativt parti i Norge, og det vakuumet vil vi fylle. Forteller partileder ERIK SELLE til INyheter.no

Partiet De Kristne skal stemme over navnebytte. 

Det er partiets navneutvalg som har innstilt på to forslag etter innspill fra medlemmene. De nye forslagene er Blått og Konservativt.

– I første runde fikk vi nesten 100 forslag og det var Blått og Konservativt som utkrystalliserte seg og fikk stor oppslutning, sier partiets nestleder Tomas Moltu til avisa Dagen.

Avstemningen skjer på partiets landsmøte neste helg.

PDK ble stiftet i 2011 og ledes av Erik Selle siden 2013. Han sier til iNyheter at det er en lang diskusjon som har ledet fram til forslaget om å endre navn.

– Navnet Partiet De Kristne var navnet som tente en brann i hjertene som gjorde at vi klarte å etablere partiet med 10 000 underskrifter i 2012 og 19 fylkeslag på 6 uker i 2013. Nå ser vi at navnet ofte assosieres med antagelsen om personlig tro, mens det prosjektet vi jobber med er en konservativ renessanse på avklart kristent sivilisasjonsgrunnlag, sier Erik Selle til iNyheter.

Partinavnet har skjøvet potensielle velgere unna, tror han.

– Vi møter svært mange som er enig i politikken men som opplever navnet som en for lang avstand i forhold til personlig tro. Derfor har vi hatt en lang og grundig prosess i partiet for å utrede om hva som kommuniserer best med velgerne fremover.

– Hva er prioriteringene fremover?

– Vi ser at Europas grunnvoll, kristendommen, familien og nasjonalstaten har sin renessanse i land etter land i vesten, og den bevegelsen må vi løfte frem også i Norge. PDK har politikken som kan gi den nødvendige kursjustering i Norge, og neste lørdag skal vi drøfte hvilket navn som kommuniserer dette best, og som vi vil jobbe videre med fremover.

Ambisjonene er klare:

– Partiet har som ambisjon å løfte resultatet i 2023 til det beste i vår historie og komme på Stortinget i 2025. Vi vet at det er et vakuum for et norsk konservativt parti i Norge, og det vakuumet vil vi fylle.

Selle selv er ikke på valg denne gang. Han ble gjenvalgt for 2 år i april 2022.

SYNLIG OG TYDELIG LEDER
John Erik Selle (født 1966) er en norsk politiker og pastor, som siden 2013 har vært leder i det kristenkonservative Partiet De Kristne (PDK). Selle har tidligere hatt en periode i kommunestyret i Bærum for Høyre og også vært medlem av Fremskrittspartiet.
PDK ble danna som ei bygdeliste på Bømlo i Hordaland i 2011. I kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 stilte partiet lister i 69 kommuner og 19 fylker.
La oss ta Norge tilbake

Vårt mål er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Partiet De Kristne mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

Les 12 grunner til å stemme på oss HER

Del dette