PDK er inne i en spennende og dynamisk fase

Erik SelleInnenriks, PDKLeave a Comment

PDK

Kjære medlemmer og venner av Partiet De Kristne (PDK)

PDK er inne i en spennende og dynamisk fase. Denne våren knyttet vi oss til NTB, slik at artikler, pressemeldinger og nytt fra PDK går ut gjennom NTB. Det innebærer en helt ny plattform som målbærer PDKs utspill på en helt ny og effektiv måte. Gjennom denne våren har vi satt i gang flere prosesser og kommunikasjonsplattformer. Med våre fantastisk dyktige folkevalgte, fylkesledere, lokallagsledere og sentralstyre ser vi PDK sette tonen på stadig nye politiske saksfelt.

Vi har en god flyt med artikler og leserinnlegg i pressen, og jeg ser rett og slett lyst på tilværelsen. Norge har som resten av verden de siste månedene vært preget av regjeringens tiltak for å bekjempe corona-viruset. I denne fasen er det viktig for PDK å stå samlet med landets ledelse, samtidig som det er både lov og nødvendig å evaluere og kommentere beslutningene. De beste beslutningene som har kommet gjennom denne krisen har skjedd i regjeringens forhandlinger med Stortinget.

Erna Solberg ønsket en krisefullmaktslov ut 2021, det ble redusert til en måned i Stortinget. Det skal vi være glad for.

Det er nettopp i kriser vi må være våkne og sikre rette beslutninger for landet. Noe av hovedproblemet er at regjeringen har systematisk stemt ned forslag om å styrke beredskapen i Norge, og har avviklet den beredskapen landet har hatt. Derfor har vi manglet den nødvendige bufferen til å håndtere en pandemi, og behovet for å da å stenge ned samfunnet har vært tilsvarende nærliggende.

Det oppsiktsvekkende er at den 17.april stemte partiene i regjeringen Erna Solberg sammen med Arbeiderpartiet i Stortinget for å innføre et EU-direktiv som innebærer at norske sykehus må kjøpe tester fra kommersielle aktører i stedet for at Norge produserer selv. Hele fagmiljøet har protestert da dette vil svekke beredskapen ytterligere i tilfelle fremtidige pandemier. Selv i en krise hvor vi lever i konsekvensene av at Høyre har ført en politikk som ofrer norsk beredskap på globalismens alter, presterer regjeringspartiene og Arbeiderpartiet å innføre mer av den politikken som ikke fungerer.

Er det noe denne krisen har vist oss er det at nasjonalstaten trumfer globalismen hva gjelder borgernes ve og vel.

Når KrF, V, Høyre og Arbeiderpartiet viser ingen vilje til å forstå dette eller endre kurs, blir det opp til velgerne i 2021 å gi landet en ny kurs. Derfor går skillelinjene i norsk politikk, og i hele Europa, mellom politikere som ønsker globalisme og de politikerne som ønsker fortsatt demokrati og folkestyre. Der er Arbeiderpartiet, Høyre, V og dessverre KrF må vi vel si, på feil kurs. Derfor må et fremtidig politisk tyngdepunkt skapes imellom Senterpartiet, FrP og PDK. Nå ser vi riktignok at Høyre under Linda Hofstad Helleland som leder i programkomiteen har uttrykt at programutkastet må skrives om grunnet erfaringene fra denne krisen.

PDK ser frem til en kursendring i Høyre, og ønsker dem velkommen tilbake til sitt egentlige jeg. I dette nummeret kan du glede deg over en interessant samtale jeg hadde med Christian Smedshaug leder i Agri Analyse. Agri Analyse forstår beredskapsbehovet, og er der helt på linje med PDK. Smitterven, jordvern, kornlager, matvareberedskap, sivilforsvaret, forsvar og norsk sikkerhetspolitikk, alt dette henger sammen. Den debatten skal PDK fortsette å reise frem mot valget i 2021.

Norge trenger PDK, og PDK trenger deg.

Nå er vi på veg mot Stortinget, og din stemme, din medlemskontingent og din villighet til å bli med på laget er en viktig faktor på den vegen.  Spenn fast sikkerhetsselen, dette blir interessant.

Ora et labora.

Erik Selle Partileder

Del dette