PDK mener at menneskesynet må ligge til grunne

AdminFamilie, InnenriksLeave a Comment

PDK

Velkommen til ukas kommentar fra PDK.

Ukeskommentar 29.05.2020

Hei!

Velkommen til ukas kommentar fra PDK. Mitt navn er Maren Anne Krüger, og jeg er fylkesleder i Vestfold/Telemark.

Denne ukas begivenheter har synliggjort, og kanskje mer enn noen gang før, behovet for et parti som PDK. To store saker denne uka har tydeliggjort det.

Hør her: Menneskesynet som ligger til grunn for et parti, og politikerne, er essensielt for alle sakene som blir håndtert, faktisk. Det er en plattform enhver politiker, et hvert menneske, står på, og som i mange saker ikke blir belyst eller fokusert på, plattformen syns ikke på kamerabildet. Men det er altså dette underlaget som bærer politikeren, partiet og hele politikken de fører. Jeg er dypt skuffet over FRP. Deres fundament ble synlig. Vi har mistenkt og lukta det lenge, men nå ble det altså åpenbart og dokumentert for alle og enhver. Og selv om noen sentrale i partiet hevder å ha stemt mot sin overbevisning, så hjelper det oss så lite, for det er stemmen i stortingssalen som teller.

I saker type bioteknologi

Så har man ikke anledning til å ta hensyn til egen posisjonering og overordnas ønsker. Sylvi Listhaug, ho svikta. Bak hennes stemmegivning så ligger det faktorer som blir uvesentlige når alternativene på stemmeknappen var for eller mot. Hennes valg falt på «for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige». Og hun understreker selv at ho støtter helhjerta tidlig ultralyd og den såkalte NIPT-testen.

Jeg vil takke KRF for deres kamp i denne saken. Vi står helt og fullt med dere i dette. Likevel så må jeg minne dere på hva som førte til at denne saken kom opp akkurat nå. Det var FrPs bortgang fra regjeringssamarbeidet da dere på død og liv ville hente IS-kvinnen til Norge. Hun som hadde forrådt, forlatt og kjempet imot vår nasjon. Henne ville dere ha tilbake. Og det ofra Granavold-plattformen der FRP hadde forplikta seg til ikke å røre bioteknologiloven.

Nå sitter vi igjen med en snillisme i forhold til IS-kvinnen

En tanke om at vi i solidaritet skal hjelpe våre fiender. Så sitter det dusinvis av IS-ofre, kristne og jesidier, rundt omkring i flyktningleirer. Mennesker som har sett deres kjære bli henretta på verst tenkelige måte på grunn av IS sin ideologi og ondskap. Og de er mange. Dere valgte IS-kvinnen, og kastet bort det dere hadde forhandlet frem til med tanke på bioteknologi-saken, for å beskytte for eksempel de ufødte Downs-barna, for å nevne noen. Så fikk vi altså resultatet av det denne uka.

Videre fikk vi se regjeringen fatte beslutning i Moria-saken, etter sterkt press fra nettopp KRF og Venstre. De vil altså hente noen få barn fra en overfylt leir. De få barna, eller ungdommene de da henter, kommer til å koste nasjonen vår millioner av kroner hvert år. Og når jeg nå akkurat har snakka om menneskesynet som fundament for all politikk, og med tanke på PDK som vil leve etter kristen sinnelagsetikk der vi har et ansvar for mennesker i nød, hvorfor sier PDK nei til å hente disse såkalte «Moria-barna»?

Jo, nettopp på grunn av denne sinnelagsetikken, der vi vil hjelpe på best mulig måte. Det gjør vi ikke ved å hente rundt tretti barn i denne leiren ut fra et liv i fattigdom og bruke millioner av kroner på disse få. Flesteparten av de i leiren har fått opphold i Tyrkia der de ikke er i umiddelbar fare. Svært mange har ikke krav på beskyttelse etter flyktningkommisjonen. Tyrkia må få, og de har fått, støtte fra EU, for å ivareta Syriske flyktninger.

De arabiske og muslimske landene i Midtøsten

Bortsett fra Tyrkia da, tar så å si ikke inn noen flyktninger eller migranter fra andre muslimske land. Det må det internasjonale samfunnet kreve at de gjør. Løsningen på verdens fattigdomsproblematikk er ikke å hente ut noen få fra denne leiren til Norge. Flyktningene må i størst mulig grad få hjelp i nærområdene, og hjelp til repatriering.

Flyktningpolitikken Norge fører i forhold til enslig mindreårige, den bommer fullstendig. Flesteparten er unge menn som kommer. Ressurssterke. Vi lokker dem ut på en farefull ferd for å søke lykken i Norden. Det er unge menn som burde bygge opp sine hjemland. Nå blir mange sendt vekk fra sine foreldre og familie for å søke gjenforening på et seinere tidspunkt, sånn at hele storfamilien får opphold i Norge. Barna, eller ungdommene blir brukt som middel for å komme hit. En sånn politikk, det kaller ikke jeg nestekjærlig. Den er pakka inn i glanspapir, og støtter opp om et kynisk spill hos mennesker som søker lykken der barna blir overlatt til menneskesmuglere.

La oss bidra i nærområdene.

La oss slutte å lokke folk ut på en farefull ferd der mange faktisk dør, og la oss for all del legge mer press på Tyrkia til å slutte sin krigføring i Syria som fører til store lidelser for mennesker.

Så står vi da igjen med ett parti, som legger menneskenes ukrenkelige verdi til grunn for hele sin politikk, som står fast ved barnets rett til både far og mor, som vil verne om alle menneskeliv, som mener at barnet har sin selvstendige verdi ut ifra at det er et menneske som har fått livet i gave, der deres rett til å leve ikke skal bli vurdert ut fra egenskaper verken av foreldrene eller helsevesenet.

Vern livet, og før en asylpolitikk der vi faktisk hjelper flest mulig mennesker der de er, til å bygge solide, sterke, demokratiske og frie nasjoner. Det er verdens befolkning tjent med, og PDK fører denne helhetlige politikken.

Del dette