PDK ønsker at 8. mai skal bli den nye fridagen i Norge.

AdminInnenriksLeave a Comment

8 Mai

PDK ønsker at 8. mai skal bli den nye fridagen i Norge.

Hei.

Velkommen til ukas kommentar fra PDK. Mitt navn er Erik Selle og jeg er partileder. I dag er det 1. mai, og da må vi jo si gratulerer med 1. mai. Først og fremst fordi vi har fri, men også fordi 1. mai representerer faktisk en bevegelse som har ivaretatt menneskers interesser opp gjennom tidene for det gode. I dag har derimot den sosialistiske bevegelse utviklet seg til å bli langt på vei en totalitær bevegelse, og selv om vi ønsker alle sosialister en god 1. mai.

Så ønsker PDK at 8. mai skal bli den nye fridagen i Norge i stedet for 1. mai. Fordi 8. mai er frigjøringsdagen, den store samlingsdagen som burde samle hele folket. Så får vi finne løsninger i forhold til 1. mai siden.

Vi er i altså slutten av en uke som fortsatt bærer preg av Corona.

I går vedtok regjeringen å åpne opp mer i økonomien. Det er svært viktig at økonomien kommer i gang, og at regjeringen forsetter å åpne. Og at ikke frykten styrer åpningstempoet, men at realitetene styrer åpningstempoet. Det er veldig viktig at du som medborger og vi som medmennesker ikke styres av frykt. Og lar frykten definere oss, men at vi tar vare på medmenneskelighet og varme i denne tiden. Og ta deg gjerne en ekstra flytur.

Samme hva MDG sier så trenger Nord- Norge at du tar deg en flytur, og har du litt ekstra penger så legg deg inn på et hotell og slapp litt av etter disse Coronatidene.

Litt mer alvor. Så er det at Norge fortsatt gir ukritisk penger til WHO, og det synes som om at hvis Trump kutter i pengestøtte til noe som har vist seg korrupt. Så skal Norske myndigheter inn og på en måte kontre det. WHO gir altså penger til Nord-Korea. Trump reduserer støtten til WHO, det burde også Norge gjøre. Det er allment kjent at denne organisasjonen sliter med troverdighet, med korrupsjon. Med et vanvittig pengeforbruk, og da må altså Norske myndigheter slutte å hive penger etter FN-organisasjoner.

Norge har altså finansielt støttet Kina. Hvor vanvittig skal dette bli? En ting er at vi hiver penger inn i Clinton Foundation, en organisasjon som ledes av en annen stats statsminister. Det er jo helt vanvittig. Dette kalles korrupsjon, dette kalles misbruk av norske skattebetaleres penger, og dette må ta slutt.

Vi har en langtidsplan for forsvaret som nå er lagt fram.

Og forsvarssjefen gir veldig blandet tilbakemelding. I proposisjonen så skriver han at det er meget bra, etterpå sier han at dette er meget dårlig. Sannheten er at det norske forsvaret har mistet sin nasjonale balanseevne, og vi er blitt mer avhengig av USA enn det vi skulle. Vi er i ferd med å bli et fremskutt strategisk element i en global setting. Det er ikke i norske interesser. I norske interesser er det at vi har et nasjonalt balansert forsvar, hvor vi har en selvstendig forsvars- og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi ligger nærme Russland. Vi har ingen grunn til å egentlig frykte Russland, og vi vil ta vare på den relasjonen, men stå veldig tydelig i NATO, og bygge et helt annet robust forsvar, hvor det er norske soldater som står på landjorda vår. Vi er glad for at kystkorvettene forlenges, det har vi sagt hele tiden. Vi må ha forsvar av indre skjærgård, men vi må altså ha flere soldater i Norge, og invitere allierte på øvelse, men det er vi som skal stå på vår landjord og forsvare vårt land.

Det var i grunnen kort oppsummert ukas kommentar fra PDK.

Vi ble også omtalt i VG i går sammen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Det er jeg veldig glad for. Vi trenger et nytt sentrum i norsk politikk, en ny nasjonal konservativ mobilisering. Der bør Fremskrittspartiet, Senterpartiet, PDK og gjerne Rødt. De er inne på noe riktig, de har bare masse dårlige løsninger, men vi skal se om vi ikke kan få til et nytt tyngdepunkt i norsk politikk når vi nærmer oss 2021.

Riktig god 1. mai-helg.

#ukeskommentar (01.05.2020) Bli med i diskusjonen på nett gjennom å bruke #ukaskommentar

Er du enig med PDK? Lik og del

Se ukas kommentar under.

Del dette