PDK Partiet De Kristne satser lokalt i Norge

Øystein Bjøndal LundInnenriks, MediaLeave a Comment

PDK

PDK Partiet De Kristne satser lokalt og hadde nylig sin første kommunalpolitiske samling.

PDK . Dette var en svært grundig og god arbeidsøkt, og nå etableres det en samling for partiets folkevalgte en gang i kvartalet.
PDK har per i dag fire folkevalgte: Lars Kåre Katla på Bømlo, Jøran Ødegaard på Gjøvik, Magne Kristensen i Vennesla og Frank Rørheim i Froland kommune.

Under møtet var blant annet loven om kriminalisering av bruk av narkotika oppe til debatt. PDK er imot LAR der staten fremstår som langer. Det ble konkludert med at når den rusavhengige er motivert for behandling skal en gi dette og være åpen for å gi tilbud med det samme, og dersom de ønsker det selv kan de velge private aktører som for eksempel Evangeliesenteret.

PDK vant seier på dette området på Bømlo og fikk inn i Helsepolitisk plan at rusavhengige skal få dette tilbudet.

Den nye regjeringen er nå på plass med Venstre som regjeringsparti. Selv om PDK alltid er glad for en borgerlig regjering, er det tydelig at globalisme og nyliberalisme preger regjeringsplattformen. Norge trenger et verdikonservativt korrektiv på borgerlig side. Det er behov for PDK mer enn noen gang i norsk politikk.

Hvem er Partiet De Kristne?

Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Det er nemlig ikke oljen som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra.

Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

Kontaktinfo:
Pressekontakt: Lisbeth Hoskuldsen
Mob. 952 98 848

Del dette