PDK sier NEI til å hente flyktninger fra Lesvos i Hellas

AdminUtenriksLeave a Comment

Lesvos

19 tidligere folkevalgte har i pressen uttrykt en sterk anbefaling om at Norge skal hente mennesker fra Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Dette sier PDK klart nei til av flere årsaker. Tyrkias bruk av migrasjon som pressmiddel kan ikke aksepteres eller tillates, og vi ønsker ikke å belønne menneskesmuglere.

Den moralske argumentasjonen er eksplisitt

FrP og Ap har sagt klart nei. Høyre uttrykker seg uklart, mens KrF og SV er klinkende klart for. PDK sier NEI til å hente folk fra denne leiren til Norge av følgende grunner: 

 • Konsekvens etikken ble tydelig i 2015 hvor Europa ble rystet av det potensielt store antallet mennesker i verden som søker seg til Europa. Da skjønte alle at en grenseløs og ukritisk migrasjonsbølge inn i Europa vil destabilisere kontinentet. En destabilisering av Europa vil bidra til enda større destabilisering av de landene migrasjonsbølgen kommer fra.
 • Det er ingen menneskerett å komme til Europa. Svært mange av de som er i denne leiren har ikke krav på beskyttelse etter flyktningekonvensjonen. 
 • Tyrkias bruk av migrasjon som pressmiddel kan ikke aksepteres eller tillates. Afghanere, pakistanere, bengalere og afrikanere som har kommet  inn i Tyrkia, er Tyrkias ansvar. 
 • Tyrkia må få, og har fått, økonomisk støtte fra EU til å  håndtere flyktningpopulasjonen fra Syria.
 • Flyktningene må i størst mulig grad få hjelp i nærområdene og hjelp til repatriering.
 • EU, FN og NATO må legge press på Tyrkia til å stanse sin krigføring i Syria, for å bringe landet hurtigst mulig tilbake til en fred hvor landet kan gjenoppbygges. 
 • EU, Norge og FN må støtte kurdiske myndigheter, og ivaretakelsen av mennesker på flukt internt i Irak og fra nabolandet Syria.

Sinnelagsetikken responderer på TV- og mediabilder 

 • Det sitter mennesker med reelt beskyttelsesbehov i store flyktningeleire i Afrika. Millioner av mennesker bor i slummene i Manilla, Kolkata, Dhaka, Mumbai, Rio etc, og millioner av mennesker lever under fattigdomsgrensen uten tilgang til skolegang eller medisiner. De bor i land hvor de på grunn av sosial status ikke får muligheter som vi tar for gitt her i Vesten. Løsningen på alle disse vonde skjebnene er ikke å stadig hente folk til Europa og Norge.
 • De arabiske og muslimske landene i Midtøsten, utenom Tyrkia, tar så og si ikke inn noen flyktninger eller migranter fra andre muslimske land. Dette må det internasjonal samfunnet kreve at de gjør.
 • Det er begrenset hvor mange ikke-vestlige innvandrere spesielt Norge og Europa generelt har bærekraft til å ta i mot. Land som Sverige er allerede over bristepunktet, og eksempelvis Sverige har ingen beslutning om å ta imot flere flyktninger fra Hellas.
 • Vi kan ikke belønne menneskesmuglere ved i praksis å stadig åpne opp Europa for illegitim migrasjon.
 • De menneskene som nå befinner seg i flyktningeleire i Hellas må tilbake til Tyrkia. Tyrkia er et land som de ikke flykter fra, men et land man reiser gjennom på vei til Europa. Tyrkia er et land som ligger dem kulturelt og religiøst nært.

PDK mener Norge må legge trykk på FN for at Tyrkia ikke presser migranter mot Europa, og at strømmen av migranter over Middelhavet må stanses. PDK mener vi må bruke penger der flest mulig får hjelp, og det er i nærområdene.

Del dette