PDK står støtt i NATO, men mener Tønnesen at USA aldri gjør feil?

Erik SelleInnenriks, MediaLeave a Comment

PDK krever nå som før, at alle kort legges på bordet og at beslutningsgrunnlag, effekt av vaksiner, bivirkninger av vaksiner, virusets opprinnelse og skadevirkning, de totale samfunnsøkonomiske og menneskelige kostnadene ved nedstengningene og en plan for styrking av sykehuskapasitet.

Geir Tønnesen i Colorado Springs i USA har de siste månedene vært usedvanlig aktiv i sin agitasjon mot PDK, spesielt rettet kritikk mot våre refleksjoner og ståsted rundt Vestens forhold til Russland og det som har endt opp med en regelrett invasjon av nabolandet Ukraina. Skriver Erik selle partileder PDK 

Geir Tønnesen, Dagen og PDK

Nå går han et skritt videre og kritiserer Marita Moltu for ikke å være redelig, i et forsvar av Dagens kritikkverdige aktivistiske linje i forhold til PDK.

PDK står støtt i NATO, men mener Tønnesen at USA aldri gjør feil?

I sin kritikk av meg som partileder hvor han mener jeg er «latterliggjørende» og hånende», hvor han tar angivelige eksempler uten å henvise til kontekst eller sammenheng, bruker Tønnesen selv en arrogant og nedlatende hersketeknikk ved å anføre mine politiske uttalelser som «skråsikkert og med utestemme». Det er underlig å lese Tønnesen hevde at PDKs politikk er konspirasjonstenkning hva gjelder «korona-vaksiner, amerikanske presidentvalget, barnevern, globalisme og så videre.»

Har du ikke fått med deg at vaksinen var lovet å skulle beskytte fra smitte og å smitte andre, av President Biden selv? Har du ikke fått med deg katastrofen for trailersjåførene i Canada, eller urimelig tiltak som selv de som innførte dem begynner å reflektere over? Har du ikke fått med deg ønsket fra regjeringen Solberg om å hemmeligholde beslutningsgrunnlaget for nedstengning og koronahåndtering til 100 år, redusert av Stortinget til 60 år? Har du ikke fått med deg alle dommene i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg mot det norske barnevernet? Har du ikke forstått at globalisme er en politisk ide som undergraver nasjonalstaten, og at dette er en relativt åpen debatt?

PDK har heller aldri hatt anklager mot «hele det vestlige sikkerhetssamarbeidet».

PDK står støtt i NATO, men mener Tønnesen at USA aldri gjør feil?. Kanskje han skal ta en prat med land i Latin-Amerika?. Mener Tønnesen at Libya affæren var en god vurdering av USA og NATO, og mener Tønnesen at Obama og Hillary Clintons mål om destabilisering av Syria var lurt?. Synes Tønnesen at USA under Biden trakk seg ut av Afghanistan på en god måte?

Jeg er sterkt forundret over at PDK får kritikk av en kristen-konservativ i vårt engasjement for å stå opp mot urett i barnevernet. For å trygge privatpersoner og familier fra en overgripende stat. For å bevare nasjonalstaten og respektere Grunnloven. For å ønske forhandlinger slik at millioner av mennesker unngår sultedød i Afrika «og så videre».

Har ikke Tønnesen fått med seg at PDKs linje allerede har gitt resultater, og er debattert i andre NATO-land som Hellas og Frankrike, og et sterkt demokrati som Israel?. Har ikke Tønnesen fått med seg at sanksjoner ikke er en statisk størrelse, men noe våre allierte diskuterer og endrer undervegs?

Tønnesens omsorg for Dagen er rørende, men det er mange ting som tyder på at han lever litt langt fra Norge.

Har han ikke fått med seg at redaktørens uttalte mening er at PDK bør ut av norsk politikk?. Tønnesens geopolitiske forståelse viser forøvrig tegn på at han henger fast i den kalde krigen, og at han henger lite med på den globale strategiske utviklingen og internasjonale oppfatninger av verdenssituasjonen. Nå er vi i ferd med å komme i en farlig situasjon med strategisk samarbeid mellom Iran, Kina og Russland. Det er dårlig politisk håndverk i vesten, og enhver stein burde vært snudd for å unngå dette. Det burde også Tønnesen være interessert i.

Men la meg slå fast en gang for alle: PDK er kategorisk tilhenger av NATO og en sterk røst for oppbygging av forsvar og beredskap i Norge. PDK har i vårt landsstyremøte gitt klar støtte til norsk forsyning av våpen til Ukraina. PDK argumenterte sterkt for å respektere Minsk avtalen før krigen i Ukraina var et faktum. PDK har påpekt at forhandlinger er den beste løsningen og burde vært fokusert på av NATO ved generalsekretær Stoltenberg mye tidligere og USAs president Biden.

Jeg er svært komfortabel med at PDK her er på linje med land som Frankrike, Hellas, Tyrkia, Israel og store deler av det internasjonale samfunn.

Tønnesens kritikk av PDK rammer i så tilfelle ledere som President Macron i Frankrike. Tidligere utenriksminister i USA Henry Kissinger, tidligere statsminister Naftali Bennet i Israel og politikere som Yanis Varoufakis i Hellas. Fra venstresiden til høyresiden er der røster i Europa og USA som samstemmer med PDKs linje.

Del dette