PDKs kommentar til krisesituasjonen og næringslivet

AdminInnenriksLeave a Comment

Næringslivet

Norge befinner seg som resten av verden i en unntakstilstand grunnet coronaviruset fra Kina.

Dette utvikler seg også  til å bli en økonomisk  krise for næringslivet og dermed samfunnet. Som kan prege Norge i lang tid. Det er derfor av største betydning at staten nå tar ansvar for at arbeidsplasser, og folks inntektsgrunnlag ikke blir varig svekket eller borte som følge av krisen.

Regjeringens første økonomiske respons var svært hjelpeløs, en støttepakke på 6,5 milliarder kroner.

Etter samtaler med Stortinget og noen dager å tenke på kom regjeringen på banen med en pakke på 100 milliarder kroner. Til sammenligning gikk Sverige ut med en økonomisk plan på 300.- milliarder SKr, Danmark 180 milliarder DKr og USA nå på 2000 milliarder dollar. Den norske økonomiens størrelse tatt i betraktning er en ramme på 100 milliarder en god begynnelse så lenge regjeringen er årvåken og følger opp med mer når nødvendig.

Det er likevel en annen faktor som er kritisk viktig. I USA deles penger nå direkte ut til forbrukerne/borgerne for å hjelpe vanlige mennesker i deres hverdag, og i Danmark er støtten til næringslivet rettet inn mot direkte
likviditets-støtte hvor staten tar over alt eller deler av faste kostnader. Statens tilskudd i Danmark er knyttet opp mot bortfall av omsetning. Med andre ord direkte og målrettet.

I Norge er støttepakken rettet inn mot lånegarantier.

Hvor staten garanterer opp mot 90% av lån hvor bankene er fasilitator av støttepakken. Dette er ikke hva næringslivet trenger. Bedriftene trenger ikke nå statens hjelp til å øke gjeldsbyrden. Dessuten hjelper ikke pakken bedrifter som ikke har lån, men som likevel sliter med likviditeten grunnet bortfall av omsetning. Det Statsminister Erna Solberg  derfor må gjøre er å komme nærmere den danske modellen. Regjeringen må senke skatter og avgifter, rette hjelpetiltakene inn mot direkte likviditetsstøtte og iverksette motkonjunkturpolitikk.

Norge har et betydelig oljefond som nå viser sin sårbarhet gjennom tap på børsene. Dette viser at det er grunn til å ta et oppgjør med hele globalgseringspolitikken til regjeringen, få en grundig debatt om oljefondet og bygge opp beredskapslagre og beredskapstankegang i Norge igjen.  Prioritet i den akutte situasjonen er nå likevel først å redde næringsliv og bedrifter. Deretter må vi ha en grundig debatt om statens kjerneoppgaver og prioriteringer, og nasjonalstatens renessanse.

PDK vil innføre følgende krisetiltak:

Fjerne arbeidsgiveravgiften for perioden.

Fjerne formueskatt på arbeidende kapital.  Dermed kan også bedriftene suspendere utbytte. 

Senke momsen generelt og fjerne momsen for reiseliv i bygg og anlegg samt tjenesteytende næring. 

Arbeidsledighetstrygden skal økes til 70% av full inntekt. Dette skal inkludere deltidsansatte. 

Fjerne alle bompenger og fristille gratis kommunale parkeringsplasser.

Senke bensinavgiften

Fjerne klimaavgifter

Redusere elavgiften

Fjerne omsetningsavgiften for kjøp av boliger.

Iverksette vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter i stat, fylke og kommune

Trappe opp lenge etterlengtet vedlikehold på jernbanenettet

Staten må fremover bygge og vedlikeholde  både militære og sivile fartøyer  ved norske verft, samt iverksette nødvendig vedlikehold av havner.        

Staten må sikre norsk infrastruktur for tiden etter krisen.

Norwegian og Widerøe er viktige selskaper for lufttransporten og konkurranse i Norge. Staten må iverksette nødvendige tiltak for å sikre videre drift av disse selskapene.      

Staten må ta regningen for krisesituasjonen. Staten må balansere gjelden til kommunene ved å redusere sin utlånsrente. Kommunene må være restriktive i forhold til økning av gjeld.

Kommunene må nå konsentrere seg om sine kjerneoppgaver.

Eiendomsskatt på næringseiendom og privat eiendom suspenderes. Kommunene kompenseres av staten. 

Del dette