Politikere fronter flagg og symboler uten å helt forstå konsekvensene

AdminInnenriks, PDK, ValgLeave a Comment

Politikere fronter flagg og symboler uten å helt forstå konsekvensene, skriver Roger Dyrøy i Partiet De kristne.

Det norske flagget har tjent oss vel og samlet oss i krig og krise i 200 år.

Hvorfor skulle vi endre på det nå?

Jeg merker meg politikere som stadig fronter andre flagg og symboler uten helt å forstå konsekvensene. Det er et svakhetstegn i seg selv. Det er særlig regnbueflagget/pride og den like fargerike pinsen for FNs bærekraftsmål som utmerker seg hos den politiske eliten.

Regnbueflagget sies å stå for toleranse og mangfold. Men mange opplever ikke det slik. Det siste eksempelet fra lekeplassen i Bergen tyder også på at noe ikke er som det skal. Politiske flagg som pride og Palestina skal ikke presses inn på barns lekeområder i Norge. Mange opplever at dette er en radikal ideologi som blir politisert hvor vi allerede har gode regler og normer og respekterer hverandre som vi er.

Det våre folkevalgte ikke ser ut til å forstå.

Er at Norges lover ivaretar alle, og det skapes et slags kunstig behov for å beskytte en spesifikk gruppe mennesker særskilt. Hva blir det neste, Palestina-flagg på kommunens flaggstang?. Det Andreas Kallekleiv (H) og ordføreren ikke får med seg. Er at stadig flere reagerer på ideologien som ironisk nok viser seg å være lite tolerant ovenfor annerledestenkende. Og tyr ofte til personangrep i form av mistenkeliggjøring eller stempling når noen stiller spørsmål ved ideologien.

Det er en vesentlig forskjell i å respektere andre mennesker og å presse på folk en radikal ideologi ingen ennå vet konsekvensene av. Det er noe av essensen, ikke nødvendigvis at kommunen har valgt å støtte et arrangement. Pride er så mye mer, det betyr for øvrig stolthet, som er betegnende. Det er nettopp slik mange opplever det, en form for hovmodighet og trang til å tvinge andre til å akseptere en ideologi på arbeidsplasser og skoler. At flagget har fått lov til å henge på Ågotnes i flere år, tror jeg skyldes uvitenhet, men nå er det på tide at kommunen tar ansvar og fjerner det fra skolens flaggstang.

Våre forfedre var framsynte og laget gode lover og regler for oss nordmenn.

De har tjent oss vel, og det er ingen grunn til å endre dem. Særlig ikke når vi ser alternativene. Det er på tide vi reiser oss og tar ansvar for vår egen framtid, og det gjør vi best ved å bevare de gode verdiene vår kommune og vårt land er bygget på, nemlig hardt arbeid, flid og nestekjærlighet.
Partiet De Kristne (PDK) er det eneste partiet som står urokkelig fast ved det norske flaggets særstilling, og den devalueringen som våre folkevalgte nå aktivt tar del, i bør avvises enkelt og greit ved valget 13. september.

Del dette