Resolusjoner fra landsmøte PDK 2021

RedaksjonenInnenriks, Landsmøte, PDKLeave a Comment

Vi er vitne til at en minoritet radikalt vil endre vårt samfunn

Partiet de Kristne vil tilrettelegge for fortsatt norsk olje- og gassproduksjon

PDK ønsker å forlenge tidshorisonten til norsk petroleumsvirksomhet. I den anledning vil PDK bidra til å utlyse/tildele flere letelisenser på norsk sokkel, og i tillegg åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Det er lønnsomheten under gjeldende miljøkrav som skal bestemme omfanget av og levetiden til norsk petroleumsproduksjon. Norsk næringsliv og norsk velferd skal ikke betale prisen for en klimapolitikk som ikke påvirker CO2 globalt. Men som vil føre til arbeidsledighet og økonomisk nedgang nasjonalt. PDK vil samtidig være tydelig på at vi ikke ønsker leteboring i Lofoten og Vesterålen, Norge «matfat» og ynglested for torsken/skreien.

PDK begrunner sin petroleumspolitikk med at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at klimaendringer er menneskeskapt. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sine hypoteser om en forestående temperaturøkning og klimaforverring, forårsaket av antropogene CO2-utslipp, er ikke underbygget med observasjoner. Selv om man legger IPCCs hypoteser til grunn, vil en politisk styrt avvikling av norsk petroleumsvirksomhet ikke ha noen målbar påvirkning på klodens klima

PDK vil ha radikal kjønnsteori ut av læreplanene

Partiet De Kristne, PDK, ønsker å ta radikal kjønnsteori ut av læreplanene for norsk grunnskole og rammeplanen for barnehagen. Vi ønsker også at skolene skal si nei til besøk fra aktører som vil promotere ideen om at barn kan være født i feil kropp. Ideen om at det er mulig å være i feil kropp kan føre til at barn og ungdommer utsettes for en ødeleggende og irreversibel medisinsk behandling. PDK vil også stanse all offentlig finansiering av Rosa Kompetanse.

Les også  God PDK politikk vedtas i Bjørnafjorden kommunestyre

Livet starter ved unnfangelsen

Partiet De Kristne legger fosterets egen verdi til grunn i diskusjonen om kvinners rett til selvbestemt abort. Vi anerkjenner livets start ved unnfangelsen, og mener at fosteret deretter har en juridisk rett til liv. Vi vil føre en politikk som i størst mulig grad ivaretar mor og barn der graviditeten innebærer store utfordringer, slik at å fullføre svangerskapet blir et ønske og en selvfølge for alle.

Vindkraft

Partiet De Kristne, PDK, vil stanse all utbygging av vindkraft i Norge. Vi vil også reversere all utbygging av vindturbiner i vår vakre natur.

PDK meiner

  • at all subsidiering av vindkraft stanses.
  • at alle kommunar i Norge bør seie nei til utbygging av vindturbinar.
  • at eksisterande vannkraftverk skal få eit skjermingsfradrag for investeringer i effektivisering av sine anlegg.
  • at all utbygging av vindturbinindustri i landet skal stanses og eksisterande anlegg fjernast.
Del dette