Resolusjonsforslag om kurdernes rett til hjemland


Kurdere er en etnisk folkegruppe i Vest-Asia, hovedsakelig bosatt i høylandsområdet omkring fjellkjedene Anti-Taurus og Zagros, dvs. hovedsakelig i det sørøstlige Tyrkia, det nordlige Irak, det nordvestlige Iran, samt det nordøstlige Syria. Den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner personer.

Kurdere et gammelt nomadefolk og den fjerde største folkegruppen i Midtøsten, men har aldri hatt en egen stat. Olje- og vannressurser gjør Kurdistan til et viktig territorium for statene som kontrollerer det, og kurdiske nasjonale aspirasjoner er gjentatte ganger slått ned ved krig og andre overgrep.
PDK støtter kurdernes rett til eget stort hjemland, Kurdistan, bestående av de landområdene de i dag hovedsakelig er konsentrert, dvs. det sørøstlige Tyrkia, det nordlige Irak, det nord-vestlige Iran og det nord-østlige Syria. Dette fordi de er blitt gjenstand for overgrep og forfølgelse i deres kjerneområder. Overgrepene mot kurderne taler for at de bør få sitt eget hjemland, slik jødene fikk sitt hjemland Israel av FN i 1947.
Det er et faktum i dag at den kurdiske befolkningen i dag har flere religioner, både muslimer og kristne (katolikker og protestanter). Det er derfor viktig at dannelsen av et fritt Kurdistan foregår på en demokratisk måte som ivaretar alle gruppers rettigheter i den nye staten.


Del denne siden