Roy Magne Kanestrøm har meldt overgang til PDK

AdminInnenriks, PDKLeave a Comment

Partiet de kristne er motstander av bompenger og vegprising

Det politiske livet

PDK ønsker Roy hjertelig velkommen og nedenfor kan du lese Roys pressemelding i forbindelse med utmeldingen fra FRP. PDK ser fram til å jobbe sammen med Roy om en bedre framtid for alle. Der vi tar vare på alle rundt oss i samfunnet, uansett hvor du kommer fra eller hva du har eller ikke har.

Vi kan mene så mangt og ønske oss endringer, men det slutter også der på veien til endringer.

Etter å ha prøvd å endre lover og regler til det beste for de aller svakeste i flere år. Så må en innrømme til slutt at de som sitter og bestemmer ikke ønsker å ta vare på de rundt en i samfunnet som skal vokse opp og være det viktigste i fremtiden. Det er et tomrom som ikke fylles med innhold, men flyr rett igjennom til neste sak/møte de har.

Det er mange som er med på veien og det er få som opplever muligheten til endring. Men får tilbakemelding på at dette skal vi se på. Ja hadde dem ønsket endring, Så vet jeg at det finnes muligheter til å gjøre en forskjell for folk flest.

I lengre tid så har jeg vært i tenkeboksen for veien videre. Vi må skape vår egen hverdag og samtidig ta vare på de aller svakeste og de som ikke kan snakke for seg selv. Jeg vil alltid være der og fremme de som trenger det på veien, men ta bedre vare på meg selv for det er det sannelig ingen som gjør for deg i det politiske livet.

Det finnes en råskap der ute som ødelegger mennesker på veien i stedet for å bygge opp.

Det finnes ikke holdninger om å ta vare på hverandre og støtte på veien til en god endring. Ingen klapp på skulderen for å gjøre noe for andre. Men heller om å gjøre å se ned på og rakke ned på andre mennesker for at de skal få bedre posisjoner og makt. Dette er gjeldende status fra enkeltmedlemmer og hele veien opp til Stortinget og departement. Jeg vet sannelig ikke om noe parti er bedre enn andre, men har fått tro på at det finnes et parti og det får dere vite mer om senere på veien.

Med dette så melder jeg meg umiddelbart ut av FrP i både lokallaget og sentralt. Jeg ønsker ikke å være en del av dårlig kultur og holdninger som ikke er med å bygge opp lag og mennesker. Hadde tro på endringer i lokal/fylkeslaget som har hatt problemer før. Men ser av måten de holder på videre at det ikke er ønskelig å opprettholde gode relasjoner. Det er om å karre til seg på veien og sørge for seg selv. Dette er uønskelig fra min side. Siden jeg ikke er av det slaget. Men kommer til å stå for verdiene mine i tiden fremover og dere vil se mer til meg i tiden fremover som uavhengig.

Takker for meg i FrP og vil sitte som uavhengig representant i Sør-Odal kommune ut perioden.

Roy Magne Kanestrøm

Del dette