Rystende rapportering fra skoledebatten

AdminInnenriksLeave a Comment

skoledebatten

Skoledebatten

Jeg er inne i mitt siste år som ungdomspolitiker og deltager på skoledebatten. Reiser i disse dager fra skole til skole i mitt fylke Vestfold og Telemark som representant for Partiet De Kristnes ungdomsparti (DKU). Det er sterke og rystende opplevelser, og jeg mener det som skjer er av allmenn interesse.

Hovedtemaene er oftest skolepolitikk og klima og miljø. Det er disse to temaene elevene er mest interessert i, ifølge arrangørene. I tillegg har hvert parti 2 min i starten og 1 min til slutt for å snakke uavbrutt om egen politikk.

Språkbruken i debattene

Er til å gråte av. Politikere fra alle partier utenom PDK bruker de verste banneord samt humor om både helvete og seksualitet for å få elevenes oppmerksomhet og popularitet. Til stor latter fra salen. Altså alle utenom PDK. Ikke overraskende fra noen partier, men svært sørgmodig at jeg hører det fra dem alle. Og når jeg har sagt følgende: “Vi er urolige for Rosa kompetanses undervisning inn i skolen. Rosa kompetanse lærer at det finnes over 50 ulike kjønnsidentiteter. PDK mener vi er skapt som gutt eller jente.

Vi vil ha Rosa kompetanse

ut av skolen!” -blir det gisping, hissige utrop og fekting av hender i været. KrFUs representant rister bl.a sterkt på hodet for å vise hvor han og partiet står. ALLE mot debattantene vil ha ordet for å ta sterk avstand fra PDKs politikk på dette området. I en debatt fikk KrFU replikk til dette, hvor representanten var tydelig frustrert over mitt utsagn, og sier at han er svært stolt over at nettopp KrF har bevilget mye penger til Rosa kompetanse inn i skolen, fordi organisasjonen Fri sine verdier er viktige i samfunnet. Til stor jubel fra salen.

Kjære venner, jeg liker ikke å snakke ned andre partier, og særlig ikke er parti der jeg vet noen av mine meningsfeller fremdeles kjemper. Men jeg kan ikke være sjokkert vitne til hva representanter fra de ulike partiene sier inne på disse skolene, uten å fortelle det til omverdenen. Samtlige partier tar sterk avstand til PDKs verdier. De bruker mye av sin egentid til å advare mot PDKs syn på familie og foster, samt klima og innvandring. Jeg hevder videre “Påstanden om at klimaendringene hovedsakelig er menneskeskapte, er en teori som ikke er beviselig.

Vi mener derfor at denne teorien

Ikke skal fremstilles som en sannhet, og at andre teorier skal vies lik oppmerksomhet i undervisningen slik at det komplekse temaet klimaendringer, skal bli mer nyansert i skolen.” Det virker som både tilhørere og mot debattanter går tom for oksygen i det øyeblikket jeg sier dette, og det finnes ingen grenser for hvor de vil plassere oss. De ler, de stønner, de veiver med armene og vil ha ordet, og de heldige som får replikker, nærmest fråder ut at PDKs syn ikke hører hjemme i en skoledebatt i 2019. Jeg er totalt alene om å hevde dette synet, og alle partiene er like negative.

Ingen av politikerne har støttet oss offentlig. Derimot kommer noen få av mine mot debattanter til meg både før og etter debatten, og uttrykker at de egentlig er enige med meg i denne saken. Jeg lar her være å konkretisere hvilke partier de kommer fra. Jeg spør hvorfor de ikke er ærlige i debatten, hvor de svarer at det er som å be om å bli lynsjet. De vil ikke risikere å miste velgere. De vil simpelthen ikke si noe imot folkehavet foran oss.

Når KrFUs representant sier høyt at han ikke tror på Gud

Også dette til støtte fra salen, med fortsettelse med at han er med i KrF fordi han setter pris på de kristne verdiene i samfunnet, forstår jeg hvorfor ting har blitt som de er. Dette er den realiteten vi står ovenfor. Dette er unge politikere som oftest står på listene til moderpartiene.

Dette er fremtiden. For meg fremstår det totalt udiskutabelt for den verdikonservative: Det finnes bare ett alternativ for den som vil være sann mot sin overbevisning. Stem PDK.

Vi trenger din støtte, for vi finner den ikke der vi hadde håpet.

Godt valg!

Maren Anne Krüger, PDK 

Del dette