Samarias fjell tilhører Israel

Lisbeth HoskuldsenIsrael

Israel

Samaria og Judea tilhører Israel. PDK støtter helhjertet jødenes rett til å bo i sitt eget land.

Nati Rom og familien hans har bosatt seg på Samarias fjell, fordi Samaria tilhører Israel og ingen andre. Nati og hans jødiske naboer i landsbyen Esh Kodesh har urbefolkningsretten på sin side. I følge FNs charter har de rett til å bo her. Dette kommer klart frem av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 242.
Likevel anklages Israel for å okkupere landet, og for å være i strid med Genève-konvensjonens artikkel 49 som sier at det er ulovlig for en okkupasjonsmakt å tvangsflytte folk fra eller til et område de tok i krig. Men den israelske regjeringen tvangsflytter ikke noen til disse områdene. Det er Nati og hans venner og naboer gode beviser på. De har selv valgt å bosette seg her, og de har ikke stjålet landet. Det tilhører Israel, og nå gror det her etter hardt arbeid.

Historiske sannheter

Etter at Nati Rom og noen av hans kamerater hadde avsluttet militærtjenesten bestemte de seg for å bosette seg i Samaria. Gruppen fra PDK, som besøkte Israel i februar 2015, møtte ham i Silo i Samaria, jødenes første hovedstad. I 369 år, under dommertiden, var Silo hovedstaden i Israel. Vi besøker plassen i Silo der tabernaklet stod, Herrens åpenbaringsplass. Herren ville bo blant folket. Tabernaklet ble satt opp i Silo og etter hvert i Jerusalem. (Les Josvas bok om tabernaklet.)


Det gror i Judea og Samaria etter hardt arbeid. Foto: Lev Haolam

Nati Rom i gamle Silo hvor han viser tegninger som illustrerer livet slik det trolig var da byen var hovedstaden i Israel.

Arkeologene har funnet bevis på at restene av gammel menneskelig aktivitet i Silo, er bibelsk Silo. Her satte Josva og israelittene opp tabernaklet som holdt Paktens ark. Her er det funnet leirkar og tre store leireovner fra nettopp denne tiden. Arkeologene har også funnet det de bestemt tror er det sørvestlige hjørnet av muren rundt gamle Silo. «Dette var ikke vanlig i private boliger, og derfor tror vi ikke disse strukturene fungerte som familieboliger,» forklarte Hananya Hizmi, stabsoffiser for arkeologi i siviladministrasjonen i Judea og Samaria.

Stort sett ubebodd

Mange kvinner kommer til Silo for å be som Hannah – om et barn. (1. Samuels bok 1:5 + 9) Dette er første gang det refereres til en bønn fra hjertet.
Jødene renset seg ved kilden i Silo. Men nå kan ikke jødene komme dit lengre. Nå henger det et EU flagg her som forteller at dette er palestinsk eiendom.

– Judea og Samaria er den bibelske kjerneområdet for Israel, sier Nati. – Dette er landet der våre forfedre Abraham, Isak og Jakob bodde. Det var i Judea og Samaria Gud lovet å gi Abraham landet for hans etterkommere. Før tempelet ble bygget i Jerusalem, ble tabernaklet plassert i Silo. Og før kong David flyttet den israelittiske hovedstaden til Jerusalem, var den i Hebron.
Dette landet har vært sentrum for jødisk historie i uminnelige tider. Jødene utgjorde mesteparten av befolkningen i Judea og Samaria frem den brutale arabiske erobringen.

Innenfor dette gjerdet her er arkeologene sikre på at Josva og israelittene satte opp tabernaklet som holdt Paktens ark.

Mange erobrere har kontrollert dette landet under den jødiske diasporaen, men Judea og Samaria har stort sett vært ubebodd og neglisjert inntil jødene begynte å revitalisere området i det 19. århundre.

Lisbeth Hoskuldsen

del denne saken

Del dette