Skjebnevalg for USA? – Fvn´s manglende interesse for fakta

Ole Iacob PrebensenUtenriksLeave a Comment

Statens lange fingre i din lommebok og inn i næringslivet

Lederen har rett i at mellomvalgene er en temperaturmåler for presidentens popularitet, og den er ikke spesielt høy. Men den videre beskrivelse av situasjonen i USA er svært tendensiøs og mangelfull. Skriver Ole Iacob Prebensen PDK Agder

At USA er preget av polarisering er ikke noe nytt.

Dog for leseren inntrykk av at dette oppstod under President Trump. Har FVN glemt Bill Clinton sitt kompromiss som gjaldt riksrett og splittingen dette medførte i USA? Det bemerkelsesverdige var at Clintons popularitet steg som følge av hans «no sexual relationship» med Monica Lewinsky. Har FN glemt G.W. Bush sin innmarsj i Irak som splittet nasjonen, dog ikke Kongressen? Har FVN fått med seg B. H. Obama sine skandaler, eller noen gang skrevet om dem? Jeg kan kort nevne Fast & Furious, IRS-skandalen, Bengazi-skandalen, telefonavlytting av Accosiated Press, GSA sin vanvittige pengebruk av offentlige midler, Hillary Clintons emailer, Solyndra subsidier og Eric Holders mange sidesteg.

Så fortsetter FVN med å si at mange republikanere mener at «demokratene jukser ved valg». Det stemmer, men hvor er artiklene av demokratene i samme åndedrag? Det finnes over 100 lett tilgjengelige påstander om valgjuks fra demokratenes side. De mest kjente er de hvor demokratene har kalt presidentvalgene i 2000 og 2004 for «stjålet». Og ved Trumps valgseier var det syv demokrater i representantenes hus som innvendte mot resultatet. For ordens skyld turer fortsatt Stacey Adams i Georgia på med sin kampanje for å omgjøre guvernørvalget.

Hvorfor skriver FVN ingenting om, eller kommenterer, demokratene

Hillary Clintons «Russiagate» hvor hensikten med den årelange innsatsen for å lamme Trump, var å villede befolkningen til å tro at Trump aktivt fremmet Kremls interesser?  Denne hendelsen, hvor demokratene la frem den nå diskrediterte Steele-mappen, blir av mange betraktet som den største skandalen i amerikansk historie. Til og med liberale Washington Post har korrigert sitt standpunkt. Hvor er FVNs sine artikler over hvorfor ingen er stilt til ansvar? Og hva har FVN skrevet om Hunter Biden sin laptop?

Avisens påstand om «begynnelsen på avviklingen av det amerikanske demokratiet» uttrykker en klar mening i disfavør av republikanerne, og intet skrives om maktovergrep fra de demokratisk ledede offentlige instanser. Hvor er den journalistiske analyse av justisdepartementets stempling av foreldre som «innenlands terrorister» når de står opp mot woke-hysteriet i skolene?

FVN velger selv å stå for sine standpunkt. Avisen er dermed ikke en nyhetsaktør, men en meningsytrer som begrenser informasjon om faktiske forhold. At FVN ønsker Trump og republikanerne dit pepperen gror er en del av den demokratiske prosess. Men å tillate tendensiøse og ensidige fremstillinger gagner ikke avisens «mangfold».

Del dette