Spillet om smartmålerne i Norge 2020

AdminInnenriksLeave a Comment

Smartmålere

Folk føler seg overkjørt av nettselskapene

De ruller ut et nytt system. Samtidig skryter de av mengden smartmålere byttet osv. 2,9 millioner målere byttet på rekordtid. Men det er noen utfordringer knyttet til dette.

Folk føler seg presset og overkjørt av nettselskapene i forbindelse med smartmålere.

Men også av øvrige myndigheter. Ansvaret pulveriseres og fraskrives over en lav sko, med lov og forskrift i hånd. Hvem er dette “smart” for? I hvertfall ikke for folket! Noe miljøprosjekt er det heller ikke, slik det ble solgt inn av PR-byrået som «beregnet» dette. 2,9 millioner smartmålere som har mye kortere levetid enn de gode gamle. Det snakkes nå om en levetid på 5-10 år i praksis. I motsetning til de velfungerende målerne som nå blir fjernet hvor mange har fungert i 20-30 år.

Når eksperter, fagfolk, ja til og med bransjen selv sier at det ikke er lønnsomt, bør det jo ringe noen bjeller. Det norske folk har nå luktet lunten og lar seg ikke lure mer.

At det er store tekniske utfordringer med 10 000`vis nye strømmålere bør heller ikke komme som noen overraskelse på nettselskapene, da det er et hastverksarbeid uten like!

Nå er verdifull tid mistet som følge av AMS og store ressurser har blitt sløst bort på dette uønskede prosjektet. I stedet for burde nettselskapene bruke pengene på de reelle utfordringene og vedlikehold som sårt trengs for å opprettholde strømforsyningen vår. Enkelte steder holder faktisk stolper på å falle ned.

Den eksisterende måleren fungerer og regningen blir betalt.

At nettselskapet nå forsøker å endre praksis er oppsiktsvekkende. Nettselskapene krever nå ekstra gebyr for avlesing av smartmålerne. Det er også avslørende for hvilket motiv de har. Det er trist et de er villige til å gå så langt med utenomrettslige steg som å trakke på folks frihet til å velge, privatliv, og helse.

Det er som kjent trådløse sendere i smartmålerne. Verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift etterlater ingen tvil. Med funn som blant annet DNA-skade som er forstadiet til kreft, de advarer mot den stadig økende elektromagnetiske strålingen (mobilstråling), og kaller det for forurensing. Frankrike og flere land i Europa har allerede innført tiltak for å informere folket og ansvarliggjøre leverandører av trådløst utstyr. Samt praktiske tiltak for å skjerme barna som er de mest sårbare.

Det finnes allerede tusenvis (hundrevis i Norge) av kjente historier hvor mennesker har opplevd helseplager kort tid etter installasjon av smartmålere. Samtidig som norske myndigheter har frikjent 5G som «helt ufarlig». Det er bare så mange andre ulemper med disse nye systemene, men ingen tar ansvar.

Det er fremdeles tusenvis av mennesker som ikke ønsker disse datamaskinene (som samler og kan lagre informasjon om deg i opp til 20-30 år) i husene sine. Men det sammensurium av hersketeknikker som er brukt for å overtale det norske folk har i stor grad lykkes.

Den eneste garantien du har er å beholde den eksisterende måleren.

At nettselskapet ønsker at flest mulig «kjøper» dette produktet AMS eller smart strømmåler er forståelig, men de fleste føler at dette er et udemokratisk og ensidig prosjekt som har feil fokus. Norge er sannsynligvis det eneste landet i verden som til de grader presser befolkningen på denne måten. Statsbygg og Fosvaret vil ikke ha smartmåler på grunn av sikkerhet. Det gjør det heller ikke noe bedre at et allerede sårbart system høyner risikoen og SINTEF betegner som svært sårbart.

«Når systemer er koblet sammen og mot Internett, vil det være angripers fantasi, kompetanse og motivasjon som setter grenser. Det er nærmest umulig å beskrive alle mulige situasjoner,» skrev SINTEF i sin rapport til NVE i 2012.

Nettselskapene skyver Datatilsynet foran seg som tidligere kom med skarp kritikk av personvernet knyttet til AMS, men glemmer at tilsynet har gitt opp kampen:

https://www.tu.no/artikler/datatilsynet-har-gitt-opp-kampen/236317

Ansvaret skyves nedover fra NVE som pålegger nettselskapene å utføre risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS, men er det utført?

AMS skaper flere problemer enn det løser.

Den eneste måten prosjektet kan lykkes på er om personopplysningene selges videre og selvfølgelig hvis vi legger om forbruksmønsteret til natten slik som forsikringsselskap og brannvesen advarer mot. Dette er nå NVE i full gang med og har satt  høringsfristen til 17. mai for rushtidsavgift på strøm. Disse problemene vil koste samfunnet store summer i år, men også i fremtiden. Det gjenstår å se om dette er så nyttig og om det i det hele tatt vil lønne seg.

Som takk for hjelpen går NVE ut og presser på for å slå sammen nettselskapene, samtidig som de prøver å lure folket med «billig» strøm slik som Obama gjorde i sin tid. Skrekkeksempelet er Australia hvor strømprisen ble mangedoblet. Det er alltid folket som må betale for griske globalisters hensynsløse rasering av folkets ressurser.

Referanser:

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/okonomi/smartmalerne-nar-blir-de-lonnsomme/

https://www.tu.no/artikler/nettselskapene-mener-ams-ikke-er-nyttig-for-nettet/234859

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/

https://www.tu.no/artikler/nettselskapene-ma-investere-80-milliarder-pa-10-ar/253027

https://www.nettavisen.no/na24/professor-slakter-nye-kraftkabler—spar-milliardtap-og-dyrere-strom-for-kundene/3423595014.html

https://www.tu.no/artikler/regjeringen-snur-i-ams-saken/246480

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

https://stoppsmartmaalerne.no/sikkerhet-og-sarbarhet/

https://froya.no/nyheter/krev-å-få-strømmålerne-fjernet

https://www.dn.no/energi/nve/energi/strom/nve-stromkunder-kan-spare-milliarder-hvis-antall-nettselskaper-halveres/2-1-543749

https://www.tu.no/artikler/hytteeiere-som-tar-hovedsikringen-skaper-elhub-problemer-for-nettselskapene/463423

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-til-endringer-i-utformingen-av-nettleien/

 

Skrevet av: Roger Dyrøy Nestleder PDK Vestland

Del dette