Spørsmål om skriftlig redegjørelse fra skolens rektor, angående vaksineringsprogram

Tom HenriksenFamilieLeave a Comment

Plan eller markedsøkonomi

Jeg etterspør derfor en skriftlig redegjørelse for hvordan skolen planlegger å håndtere situasjonen for elever, som av ulike grunner ikke vil ta vaksine i skolens regi.

Fylkesleder i PDK Viken stiller spørsmål til rektor ved Askim Videregående skole

Hei.

Jeg er blitt gjort kjent med at Askim Videregående skole har satt i gang en plan om å vaksinere alle elever innen desember 2021, og har i den forbindelse noen spørsmål angående dette.

Pårørende har kontaktet meg og fortalt at dem ikke har blitt opplyst om dette prosjektet, og at elevene har fått informasjon på skolen om at det ikke er nødvendig å informere foreldre, da alle elever er fylt 16 år innen Desember, medfører dette riktighet?

Pårørende har også uttrykt bekymring for hvordan elever som av ulike årsaker ikke ønsker å bli vaksinert i skolens regi, eller av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen. Hvordan vil disse bli ivaretatt av skolen? Har skolen en plan for hvordan man kan unngå et sosialt press mot disse elevene?

Jeg er også blitt kjent med at flere elever allerede har meldt seg på skolens vaksinasjonsprogram som skal pågå frem til Desember, og at elever som ikke ønsker å ta denne, frykter sosiale konsekvenser dersom dem ikke melder seg på.

Har skolen informert klassene om at det er noen elever som ikke kan ta vaksine av medisinske grunner? Og oppfordret til at de øvrige elever må vise forståelse for dette?

Som Fylkesleder for Partiet de Kristne i Viken, er jeg opptatt av at valgfrihet respekteres, og at elever ikke må føle seg ekskludert på bakgrunn av medisinske valg i skolehverdagen.

Les også  LO vil boikotte Israel - PDK arbeider for gode forbindelser med Israel

Jeg etterspør derfor en skriftlig redegjørelse for hvordan skolen planlegger å håndtere situasjonen for elever, som av ulike grunner ikke vil ta vaksine i skolens regi.

Link til skolens informasjon: https://viken.no/askim-vgs/aktuelt/vaksinering-for-16-og-17-aringer.107197.aspx

Del dette