Taler fra PDK Convention 2021

AdminInnenriks, PDK, ValgLeave a Comment

Frihet og trygghet for alle

For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet Gud har lagt foran oss, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre.

Du kan nå se alle talene fra årets PDK Convention her eller på vår Youtube kanal HER. 

Årets talere er fra alle samfunnslag og tar opp en rekke viktige saker for PDK innenfor stortingsvalget i år. Er du enig med PDK, Må du stemme PDK.

Videoene vil bli lagt ut de neste ukene, og det legges ut ca 1-2 videoer hver dag framover. Så kom innom siden har jevnlig for å få med deg alle videoene. Vi har laget en egen kategori og du kan bla i videoene som ligger ute på YouTube.

PDK vil ha Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Det er nemlig ikke oljen alene som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Som et lite land er vi avhengig av å samarbeide utstrakt med andre nasjoner. Vår utenrikspolitikken må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven. Grunnloven må aldri tilpasses for at Norge skal samarbeide tettere med internasjonale sammenslutninger av noen art.

Norsk suverenitet skal ikke avgis i strid med Grunnlovens paragraf 1 og 115. Norge skal vernes og styrkes som fri og uavhengig nasjon med selvråderett og trygge grenser.

Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra.

Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

Del dette