Teorien om at klimaendringene

RedaksjonenFamilie, Innenriks, StortingsvalgLeave a Comment

klimaendringene

Teorien om at klimaendringene er menneskeskapte fremstilles som en sannhet, og fremkaller panikkstemning og opprør i ungdomsgenerasjonen. Valgkampen går mot sin avslutning, og det er tid for å ta ansvaret som hviler på alles skuldre. Irritasjoner og samtaler om evneveik og katastrofal politikk skal nå resultere i en gjennomtenkt støtte til den politikeren og det partiet man vil skal tale sin sak inn i kommune og fylke. klimaendringene er og vil bli denne, og neste valgkamps store sak.

Vi har i måneder forberedt valgkampen.

Vi har deltatt på debatter, skrevet leserinnlegg, vært synlige i sosiale medier, delt ut brosjyrer i gatene, lagt brosjyrer i postkassene, laget reklame, og snakket med folk. Vi har gjort det vi har kunnet for å nå ut til folket med vår politikk. Nå er det folkets tur. Tiden er inne for å stemme Partiet De Kristne (PDK

Norge trenger PDK.

Tønsberg trenger PDK. Og enkeltmennesker trenger i aller høyeste grad PDK. Fordi vi tar de viktige kampene: For trygghet. For frihet. Med ansvar.

I denne valgkampen har behovet for et parti som PDK blitt enda tydeligere. PDK skiller seg ut som partiet som tør å snakke høyt om også upopulære standpunkter. Skoledebattene i vårt fylke har illustrert det. Der har kun PDK stilt spørsmål ved klimahysteriet det brøles for på torgene. Teorien om at klimaendringene hovedsakelig er menneskeskapte, fremstilles som en sannhet, og fremkaller deretter panikkstemning og opprør i ungdomsgenerasjonen. Ingen andre partier tør utfordre den etablerte forfalskningen av en kompleks klimapolitikk. Ingen andre etterlyser en helhetlig fremstilling av saken. Det gjør PDK.

Det samme ser vi i tematikken familie

Det er Kun PDK sier høyt og tydelig at barnet har rett til en far og en mor. Vi mener det er et svik mot barnet å skulle vokse opp uten å vite om eller kjenne sitt biogiske opphav, før det er 18 år. Og vi mener at ekteskapet skal være en juridisk institusjon mellom èn mann og èn kvinne.

Les også  Dette bekymrer meg!

Særlig to saker vil vi løfte opp. Barna, ungdommene og foreldrene som kjemper en utrettelig kamp mot systemene og mobberne, skal beskyttes. De skal få den beste hjelp på skolen, og om de ønsker det, skal de få bytte skole. Selvfølgelig bør det være et klart alternativ at mobberen skal gjøre det. PDK orker ikke sitte og se at liv blir ødelagt i Tønsberg idag. Vi tar kampen.

Den andre saken som er viktig for oss

Er å gi barnevernsbarn og deres foreldre bedre rettssikkerhet. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har kommunisert 26 saker til Norge ifm barnevernet. Det er en skam for Norge, og vi som kommune må sørge for at barnevernet kvalitetssikres, slik at saksbehandlingsfeil blir oppdaget, og at skjønnsvurderinger faktisk gjøres til barnets og foreldrenes beste. PDK tar også denne kampen.

Vi sier nei til globalisering

Nei til salg av norske ressurser ut av Norge, nei til vindmøller, nei til bompenger og eiendomsskatt. Vi sier ja til at de kristne verdiene skal ha en særstilling i vårt samfunn, ja til strengere innvandring, og ja til vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død.

La oss sammen ta kampen for trosfrihet, ytringsfrihet og meningsmangfold. Stem Partiet De Kristne. Godt valg!

Del dette