Tid for regnskap

Tomas MoltuInnenriksLeave a Comment

KrF

I Bergen er det et tydelig behov for et verdikonservativt og borgerlig alternativ til KrF.

Alle sentrumspartier har det til felles at de er uforutsigbare på hvilken side de velger etter et politisk valg. Når en stemmer på et sentrumsparti mister velgeren i praksis beslutningen på om en skal ha en borgerlig eller sosialistisk styring av kommunen.

Sentrumspartiene mener at dette er en beslutning partiledelsen kan ta på vegne av velgeren, etter valget. I Bergen velger Venstre og KrF å redusere denne usikkerheten og har derfor klarlagt at de går til valg på et sosialistisk samarbeid.

KrF har klargjort

At de ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet og åpner nå også for et parlamentarisk samarbeid med Sosialistisk Venstreparti (BT 8. aug. 2019). Deres byrådspartner Venstre går enda lenger, og åpner for samarbeid med Rødt.

Det er kommune- og fylkestingsvalg 9 september, men først er det tid for litt regnskap. KrF har hatt en vedvarende krise siden partiet først sprakk i Bergen, og deretter en splittelse om retningsvalg som gikk over hele landet. I Bergen, og nasjonalt, ble Dag-Inge Ulstein og Rebekka Ljosland løftet frem som noen av KrF sine mest profilerte politikere etter de gikk i byråd med Arbeiderpartiet.

Utstillingsvinduet i Bergen

Sprakk likevel for KrF før Knut Arild Hareide satset alt for at KrF skulle bygge en varig allianse med sosialistisk side. Hendelsene i Bergen fikk dermed en direkte konsekvens for KrF sitt veivalg, og resulterte i at den borgerlige regjeringen ble sittende.

Havariet i Bergen har likevel flere sider. Byrådet, med KrF har levert enkelte gode saker, som de har vært flink å markedsføre. Det er samtidig mange saker en ikke snakker så høyt om. Men regnskap er en viktig del av demokratiet. Hva har politikere levert av det de har sagt? Stemmer valgspråket med de voteringer som en gjør?

I Bergen har jeg funnet

Et lite utvalg på 10 politiske saker behandlet av KrF i byråd og KrF i Bergen bystyret som KrF ikke har markedsført, og som er lite kommunisert i den kristne pressen. Det har vært kritikk fra KrF mot enkeltpersoner som har forlatt KrF i Bergen.

Disse sakene og den retning en har valgt kan gi en større forståelse for hvorfor noen medlemmer og velgere har forlatt partiet. Saksnummeret er satt i parentes slik at alle kan gå inn på Bergen kommune sine hjemmesider for selv å undersøke voteringen i de ulike sakene.

1. Marita Moltu (da KrF) tok initiativ til å kvalitetssikre barnevernet med en gjennomgang av fem enkeltsaker, gjennomført av en ekstern og uavhengig gruppe. KrF var sterkt imot dette. KrF har vært tydelig på at de legger til grunn at barnevernet gjør en god jobb og at en slik kvalitetssikring ville være negativt, for barnevernet.

Alle saker som har kommet opp i etterkant har vist et åpenbart behov for en kvalitetssikring av barnevernet, og at KrF har gjort en svært alvorlig feil. Her valgte KrF å ofre barna og familiens beste, for å beskytte barnevernet. (Interpellasjon nr 19/2017)

2. Bergen KrF støttet opprettelse av sprøyterom i Bergen Kommune. Her tilrettelegger KrF og kommunen for at heroinavhengige skal misbruke heroin. (sak 14/17) Dette er bekreftet av KrF gjennom hvert budsjett med en årlig kostnad på ca 18 millioner hvert år, de siste fire år.

3. KrF stemte senere for utmeldelse av Europeen cities against drugs (ECAD). Nettverket består av byer og kommuner som har et «narkotikafritt Europa» som mål. (sak 64/18).

4. KrF stemte for følgende: «Bergen Kommune skal arbeide for å endre lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika slik at tilbud om røyking av heroin blir mulig ved alle MO-sentre som har utdeling av utstyr til å injisere heroin.» (sak 134/19 tiltak 17). I denne saken møtte og Dag-Inge Ulstein, etter at han var blitt statsråd, og KrF stemte samlet for at en lettere skal kunne få røyke heroin i kommunale lokaler.

5. KrF stemte mot forslag om å gjøre rusoppfølgingskontrakter (urintester) gratis i Bergen for ungdom slik det gjøres i andre kommuner. Slike rusoppfølgingskontrakter viser klare resultater og redder liv. (interpellasjon nr 25).

6. KrF i Bergen stod bak invitasjonen til Europride og støttet at «Bergen Kommune skal samarbeide med Fri om å søke at arrangementet Europride legges til Bergen» (sak 37/17)

7. KrF støttet at «Bergen Kommune skal legge til rette for at den årlige synlighetsfestivalen, Regnbuedagene blir vellykket og at det flagges med regnbueflaggene ved Rådhuset i tilknytning til arrangementet.» (sak 37/17). Bergen KrF støtter med dette at regnbueflagget skal heises på kommunale flaggstenger.

8. KrF støttet økonomisk tilskudd for å «sikre Forutsigbart kommunalt tilskudd til Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) –tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).» (sak 37/17)

9. KrF stemte for å bli første nordiske kommunen som er med i Rainbow cities network. (sak 37/17)

10. KrF stemte for at kommunen skulle innlede et samarbeid med Fri for å drive informasjonsarbeid i grunnskolen i Bergen for at barn skal lære mer om kjønns og sekualitetsmangfold. (sak 37/17). Dette har flyttet den homopolitiske agenda inn i grunnskolen i Bergen, med KrF sin støtte.

I Bergen

Er det et tydelig behov for et verdikonservativt og borgerlig alternativ til KrF. Det første mandatet i bystyret krever minst stemmer og din stemmer teller derfor mer på små partier. Terskelen for å få inn mandater for Partiet De Kristne er lav, og hver stemme vil styrke muligheten for et borgerlig flertall, og med en verdikonservativ stemme. La din stemme telle. Godt valg!

Skrevet av:
Tomas Moltu, fylkesleder, Partiet De Kristne Vestland

Del dette