Til debatt på landsmøtet online 23-25. april 2021

AdminPDKLeave a Comment

Partiet De Kristnes handlingsprogram 2021-2025

Partiet De Kristne ble stiftet for å fremme de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner. En del av disse verdiene har forvitret de siste årene, og det har gitt oss lover som bare for en generasjon eller to siden var helt utenkelige. Når Partiet De Kristne tar kampen om Norges framtid, vil det helt naturlig bli et fokus på en del av disse sakene. Vår visjon strekker seg likevel lenger enn til noen utvalgte symbolsaker. Vår ideologi er dypt forankret i Bibelen og det judeo-kristne verdensbildet, preget av respekt for livet, individets frihet og hver enkelts ansvar for eget liv og sin nestes ve og vel. Dette fundamentet legger en grunn for en sunn og solid utvikling av hele samfunnet,
og vi kan derfor tilby en bred plan og en helhetlig politikk for dette landet.

Les mer om hvilke endringer i programforslaget som skal tas opp på landsmøte i helgen ved å bruke linken under.

Programforslag til landsmøtet rev 23.4[2]

Har finner du linken til de siste vedtatte endringene i handlingsprogrammet til PDK gjort i dag Lørdag 24.04.2021

Programforslag til landsmøtet rev siste[65]

Revidert og oppdatert programutkast etter at søndagens landsmøte er avsluttet.

Programforslag til landsmøtet rev siste

 

Del dette