Ukas kommentar nr 2 tekstet

AdminInnenriks, PDKLeave a Comment

Det har vært en herlig uke å være partileder i PDK. Vi fikk jo på meningsmåling 1,1 %

 

#ukeskommentar nr. 02 (29.01.2021)

Det er fredag 29. januar, og det er tid for ukens kommentar fra Partiet De Kristne, mitt navn er Erik Selle, og jeg er partileder.

Det har vært en herlig uke å være partileder i PDK. Vi fikk jo på meningsmåling 1,1 %, størst blant gruppen «Andre» som hadde 4,6 %. Og fire partier på Stortinget er under sperregrensen. Det betyr at gruppen «Andre» er større enn fire partier på Stortinget. Da er det på tide for alle medier, fra i dag og frem til valget, å kutte denne «Andre»-gruppen. Det er et ekstremt demokratisk underskudd når det er voksende partier utenfor Stortinget som velgerne ikke får kjennskap til gjennom at man kamuflerer de partiene i en bolk som heter gruppen «Andre».

Det er udemokratisk og det må ta slutt. Partiet De Kristne forventer, sammen med de andre partiene som Sentrum og Liberalistene og Demokratene og Helsepartiet, at våre søyler synes på alle meningsmålinger, sånn at velgerne får se det hele bildet på den politiske arenaen og hvilke valg de har på valgdagen den 13. september i år.

Det har selvfølgelig ført til en hel rekke henvendelser fra pressen som har vært veldig veldig moro.

Jeg må si det har vært veldig mange hyggelige journalister, og redelige journalister, og de har i grunnen skrevet det jeg har sagt, ikke lagt noe til, ikke lagt noen insinuasjoner inn i noen ting. Men et ryddig og profesjonelt godt håndverk har det vært å møte, journalister fra ulike medier den siste uken. Så det lover jo bra hvis vi kan få en god samling rundt demokratiet, og gode samhandlinger mellom politikere og journalister til det beste for velgerne som til slutt skal ta et valg den 13. september.

Og jeg tror det er veldig viktig for velgerne å se utenfor Stortinget. Som jeg har sagt mange ganger. Hvis du går til Dokument-TV, eller til Nettavisen.no. Som jeg gav intervjuer til, så skjedde det noe veldig viktig for velgerne i 2003 som det har vært lite oppmerksomhet rundt. Og det er jo at Stortingspolitikerne fjernet velgernes mulighet til å påvirke hvem som man ønsker skal komme inn på Stortinget. Da var det bare hvilket parti. Og som jeg har sagt i flere intervjuer hele denne uken, at hadde ikke det blitt endret. Så ville jo Jan Bøhler kunne stilt, om så på siste plass på Arbeiderpartiets stortingsliste, og velgerne ville helt garantert kjørt ham rett inn på Stortinget.

Nå måtte han bytte parti, og dermed så kommer mest sannsynlig Senterpartiet inn fra Oslo i år.

Fordi Jan Bøhler er en troverdig og god politiker som alle i Oslo vet at han vil det beste for Oslos innbyggere. Og selv om vi kan være uenig i en del ting med ham også, så er han en god politiker, og han vil komme inn fra Senterpartiet, det er jeg helt sikker på, men han burde ikke ha trengt det. Velgerne skulle hatt den makten på Arbeiderpartiets liste til å stryke hvem de ville, og til å kumulere hvem de ville.

Når det nå er fjernet, så er det simpelt hen et eksempel på at den eneste muligheten du har er å stemme på et nytt parti. Da blir partiene utenfor Stortinget veldig veldig viktig. Og er er det mange gode partier og mange gode folk. Jeg tror det er viktig for demokratiet at dette kommer veldig fram.

Ellers er jeg denne uken veldig stolt av flere av våre politikere i Partiet De Kristne som hver eneste uke kjører mat fra Matsentralen til fattige familier rundt omkring i byer i Norge. Helt vanlige nordmenn i jobber, kanskje lavinntektsjobber, barnefamilier, som har det så vanskelig at de trenger mathjelp. Og den gryende fattigdommen i Norge, den bekymrer meg.

Det politiske segmentet synes ikke å forstå at der er en fremvoksende fattigdom i Norge som synes etter hvert å bli strukturell. Og det må man gjøre noe med. Det betyr at man kan ikke bruke mange hundre milliarder av kroner på at Norge skal gjøre seg stor i verden. 300 milliarder i bistand, det vil Partiet De Kristne halvere. Og det er ikke fordi vi ikke vil hjelpe mennesker i nød. Vi vil gi stort skattefradrag for grasrotorganisasjoner som vil hjelpe folk til folk. Men den store politiske bistands-industrien, den har altså ikke den effekt som man sier at den har.

Der kastes det bort milliarder av kroner som aldri kommer de fattigste og mest utslåtte til gode.

Det vil vi fjerne. Og jeg har sagt det hundre ganger: Den elektrifiseringen av sokkelen, 50 milliarder på gass som allikevel skal brukes i Europa og som driver strømprisene opp i Norge. Det er helt meningsløst. Dagens politikere må få en edruelighet til bruken av oljepengene, og vi må få mer fokus på de oppgavene som vokser frem i Norge.

Så ser vi at konsekvensene av disse, hva skal vi si: «antikristne» lovene som vi ser. Og disse kaotiske diskriminerings-lovene som egentlig ikke hjelper noen lenger. Det kommer til uttrykk blant annet når Oslo-skoler vil nekte lærer-studenter fra Norsk Lærerakademi praksisplasser. Og fordi du har en kristen lærerutdanning, og som har et verdigrunnlag som sier at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. Så skal altså ikke lærerstudenter der få lov å jobbe med elever lenger. Ifølge Arild Johnsen Lene Fosser Minge som er rektorer på Klemetsrud og Stenbråten skole. De kjører i gang en ekstremt diskriminerende praksis i Oslo med å nekte studenter fra en godkjent lærerutdanning praksisplasser, og så sier de at de ikke ønsker en mediesak. Det bør absolutt bli en mediesak.

Der er også en AP-profil som vil fjerne finansiering av kristne friskoler.

Vi vet for eksempel at St. Sunniva skole i Oslo, en av de beste skolene i landet på integrering og på felles god skolehverdag. For barn av norske foreldre og innvandrer-foreldre. Og vi vet at utenlandske foreldre foretrekker kristne skoler, for de verdiene som er på de skolene. Så nå må vi slå et slag for den økende anti-kristne diskrimineringen som kommer spesielt fra den sosialistiske siden. Men også fra ganske sterke trekk i parti som Høyre. Men jeg har tro på mitt gamle parti Høyre, at de skal komme tilbake til frihet for individet og frihet for initiativ og frihet for etablering. Og det håper jeg. At Høyre virkelig går i seg selv til valget i 2013 i programkomiteen, og får frem bedre Høyre-politikk slik det var før.

Så er vi bekymret for anti-semittismen som vi ser i mediene. Som vi ser i NRK, som vi hører i Nytt på nytt. Nytt på nytt har blitt et mobbe-program fra den ekstreme venstresiden, og det er ikke vår oppgave og interesse å finansiere NRK. Derfor vil vi fjerne, ikke bare NRK-lisensen, men NRK- skatten.

Og til slutt så vil jeg ta opp Israel.

Norge må flytte sin ambassade til Jerusalem, og sammen med Emiratene, så må vi kutte finansieringen av UNRWA, som altså fyller barnesinn med jødehat. Det er et etisk oppdrag. Det blir ikke fred der nede når man fyller barn med hat. UNRWA må legges ned. UNHCR må ta over. Problemet vil løses, og den fantastiske fredsplanen som Trump har initiert og gjennomført med de arabiske landene. Det må Norge støtte i Sikkerhetsrådet, og det er vårt håp, at president Biden følger opp i den nye administrasjonen i USA.

Det var ni minutter og altfor lenge, men jeg håper du fikk noe ut av dette her. Vi har hatt en kjempeuke for Partiet De Kristne, og det blir knall gøy. Jeg tror vi kommer inn på Tinget. Hvis alle som er enig med PDK stemmer på PDK, ja da vil vi bli din representant på Stortinget fra den 13. september 2021.

Ha en riktig god helg.

Del dette