Ukeskommentar nr. 13 30.04.2021

RedaksjonenPDKLeave a Comment

#ukeskommentar nr. 13 (30.04.2021)

 

Hei og velkommen til ukens kommentar. Mitt navn er Maren Anne Krüger og jeg er fylkesleder i Vestfold og Telemark.

Det er landsmøtetider nå, og de ulike partiene sine ideologiske ståsteder gir seg utslag i hvilke saker som blir vedtatt. Det er interessant å se hva de ulike partiene velger å vektlegge som sine viktigste saker. Det bør vi merke oss.

Sist helg så avholdt også PDK sitt landsmøte.

Nytt program ble vedtatt for den neste fireårsperioden. Så hvis du er interessert i hvilken politikk vi mener er bærende og vil føre til det beste for nasjonen vår, så bør du klikke deg inn på vår hjemmeside og bla deg igjennom de ulike temaene i handlingsprogrammet vårt. La oss si det klart og tydelig med den høyeste stemmen vi har: Fosteret er et menneske fra unnfangelsen! Et menneske med et eget DNA, unikt, og barnet i mors liv er like mye verdt uavhengig av antall uker, kromosomer, lengde eller vekt. Fosteret er et selvstendig individ med rett til å leve. Og vi gir ikke opp fostrene under tolv uker sin rett til eksistens slik de andre partiene signaliserer. Vi vil kjempe for alle barns rett til å leve, noe annet er utenkelig for oss. Og sørgelig nok, så er vi i realiteten det eneste partiet som gjør det fra unnfangelsen. Merk deg det du som ser det forferdelige som skjer i vårt land,  når et antall mennesker på størrelse med en skoleklasse hver dag mister livet ufrivillig i mammas mage som skulle være det varmeste og tryggeste stedet. Vi kommer ikke til å gi opp.

Vi har også etter landsmøtet sendt ut en resolusjon som sier klart og tydelig at radikal kjønnsteori skal ut av læreplanen

I grunnskolen og rammeplaner i barnehagen. Vi ønsker altså at skolene skal si nei til besøk fra aktører som vil promotere ideen om at barn kan være født i feil kropp. Ideen om at det er mulig å være i feil kropp kan føre til at barn og ungdom kan bli utsatt for en ødeleggende og irreversibel medisinsk behandling faktisk. Også her er det verdt å merke seg at vi er det eneste partiet som er tydelig på dette.

Så har vi jordbruksforhandlingene som er i gang, og det såkalte bondeopprøret, det setter virkelig sin tydelige signatur i sosiale medier for tiden. Jeg er glad for det opprøret. Jeg er glad for at bøndene i sin travle hverdag også bruker tid og krefter på å mobilisere ut til forbrukeren den fortvilende situasjonen som landbruket faktisk er i, for de viser etter mitt skjønn en virkelighet som har blitt verre og verre år for år. Og denne virkeligheten blir møtt med arroganse av politikerne og partiene deres. To gårdsbruk legges ned hver dag. Og forholdene til mange av bøndene hører utvilsomt inne under kategorien sosial dumping. PDK vil øke matproduksjonen i Norge, og ser at vi da faktisk er nødt til å bedre vilkårene til de som faktisk skal produsere maten vår. Vi kan ikke basere matproduksjonen i Norge på dugnadsånd hos bøndene slik vi gjør nå. Lønnsomheten må opp for at dette skal være forsvarlig, og vi mener at det er helt nødvendig at bøndene blir tilgodesett i årets forhandlinger. Så heia landbruksoppgjøret!

Les også  Landsmøte 2020 til PDK er utsatt inntil videre
Lokalbefolkningen blir overkjørt på ulike måter der vindturbiner blir satt opp.

Og jeg er veldig glad for at PDK på sitt landsmøte vedtok et tydelig program med tanke på den store utfordringen som Stortinget har innført. Så vi har i resolusjonen fra landsmøtet sagt entydig at vi ikke vil ha vindkraftproduksjon verken på land eller vann. Vindkraftanlegg skal reverseres og plukkes ned. Det vil gi enorme kostnader, men noen ganger så koster det mye å rydde opp når lokalbefolkningen har blitt overkjørt, og prosesser som faktisk ikke tåler dagens lys har preget behandlingen de har fått fordi sterke krefter rår. Vi gir derfor nå et kraftig signal med denne resolusjonen. Det trengs så til de grader i denne saken. Og får vi mandat på Stortinget, så kommer vi til å gjøre alt som står i vår makt for å rydde opp i denne usigelig triste raseringen.

Til sist så vil jeg bare sitere en god venn. Han sier: «Når politikerne spør seg hva det lønner seg å mene, da er løpet allerede kjørt.»

Vi ønsker deg en god helg. Og husk at 1. mai ikke skal være nasjonaldagen til venstresidens skremmende politiske holdninger. Plakater med budskap om at forsvarsløse foster skal drepes, og at Midtøstens eneste demokrati skal boikottes, det er uttrykk for at vår nasjon er ute av kurs.

La oss stå opp for livet, for frihet og trygghet for alle. Se rundt deg i morgen 1. mai, og se i øynene hvorfor Partiet De Kristne trengs så sårt. Det er din stemme som avgjør.

God helg, nyt det fine, og ta opp kampen for uretten.

Del dette