Vi er glad for en borgerlig regjering, men vi er bekymret for Høyres globalisering.

AdminInnenriks, Økonomi, PDKLeave a Comment

Statsbudsjett Norge

Denne uken ble statsbudsjettet lagt frem.

#ukeskommentar (09.10.2020)

Hei, det er fredag, mitt navn er Erik Selle, og dette er ukens kommentar fra Partiet De Kristne, PDK.

Denne uken ble statsbudsjettet lagt frem, og det var en interessant lesning. Vi er glad for en borgerlig regjering, men vi er bekymret for Høyres globalisering.

Skal vi gå rett til statsbudsjettet, så er det meningsløst å innføre flypassasjeravgiften igjen. Vi bruker nå store midler for å holde næringslivet i gang på å holde reiselivsnæringen i gang, og vi trenger Norwegian, Widerøe og SAS for å opprettholde konkurranse i luftfarten i Norge. Da er det helt feil å innføre flypassasjeravgift igjen. Man dobler faktisk momssatsen på den lave momsen fra seks til tolv prosent som igjen rammer reiselivsnæringen blant annet, og dieselavgiften går i taket. Dette er helt uakseptable ting. Vi ønsker å senke skatter og avgifter.

Formueskatten er et kapittel for seg selv.

 

Dere har sett Hadja Tadik raljere mot Høyre på TV og i mediene fordi regjeringen nedsatte et ekspertutvalg fra det såkalte Frisk-senteret som skulle utrede konsekvensen av formueskatt. Og her kom det da med brask og bram ut at formueskatt er bra for sysselsettingsvekst. Olav Thommesen, administrerende direktør i SNB, sier at det er et bestillingsverk uten rot i virkeligheten. Men det som er virkelig interessant, det er at Dagens Næringsliv, som du kan lese om i Finansavisen, en av Norges beste aviser, der kan vi lese at en av forskerne i Frisk-senteret, som gjennomførte analysen, Knut Røed, er sterkt knyttet til Arbeiderpartiet. Han ble i 2017 rådgiver for Jonas Gahr Støre, og sitter i dag i Arbeiderpartiets økonomiske råd.

Derfor er det bare å skrote hele rapporten. Så Hadia Tajik i Arbeiderpartiet vet jo at blant de som da skulle «objektivt sett», ekspertene, utrede forholdet rundt formueskatt, så sitter altså en av de sentrale altså i Arbeiderpartiets økonomiske råd, og så er hun altså frekk nok til å sitte på Norsk TV og late som om det er Høyre som har et problem. Alle forstår at formueskatt tapper små og mellomstore bedrifter for muligheten til å reinvestere i egen bedrift. Derfor må formueskatten fjernes på arbeidende kapital. I dette statsbudsjettet så går det i riktig retning. Det er vi veldig fornøyd med. Der senkes skattetrykket på formueskatten på arbeidende kapital.

 

Når det gjelder forsvarsbudsjettet så er det altfor svakt.

 

Vi har fartøy som ikke seiler. Vi har få nok skip i sjøforsvaret som det er, og blant de få vi har så er det altså fartøy som ikke seiler på grunn av manglende personell. Det står fly i hangaren fordi vi ikke har personell. Da må forsvarsbudsjettet styrkes. Den største svakheten ved noe av Høyres forsvars-retorikk er at de fremstår som et forsvarsparti, men de er det altså ikke. Hæren er underfinansiert. Vi må ha «boots on the ground», vi må ha stridsvogner, vi må simpelthen ha flere soldater for å nevne noe.

Vannkraften skattes hardt. Hvorfor gjør den det når vindkraften slipper unna? Hva er det politiske henseende med vindkraft som ikke er økonomisk lønnsomt og som vi heller ikke har behov for når vi har vannkraft? Og i tillegg så rettes skattetrykket inn mot vannkraft. Hva er det egentlig denne regjeringen driver med? Du kan altså få fengselsstraff i dag hvis du skyter feil fugl, mens vindturbinene kan ta livet av dusinvis, og eierne er i tillegg sponset av staten. Sånn kan vi altså ikke ha det.

Avgiftsnivået på grensehandelen må ned. Vi har en sysselsettingslekkasje som rammer spesielt grensefylkene, og der vil vi ha ned avgiftsnivået.

 

NRK får seks milliarder kroner over din skatteseddel.

 

NRK er frekk nok til å lage hets-programmer mot Visjon Norge når de selv sitter og tvinger deg og meg til å finansiere seg. Vi vil fjerne hele NRK-skatten. 428 millioner kroner i pressestøtte skal vi sterkt gjennomgå, og vi skal lage en ny mediepolitikk hvor mediene er likestilt, gamle og nye medier. Mediemangfold er avgjørende for demokratiet.

Integreringskostnadene ligger ikke inne her i det hele tatt. Man snakker om opp mot 250 milliarder, men det som ligger inne er rundt 39 milliarder i bistand, mens politiet får 22 milliarder mens gjengene herjer i Oslo og biler brennes, mennesker voldtas og slås ned på gatene. Vi må få en bukt med dårlig politiledelse, dårlig kultur i politiledelsen som prioriterer faktisk menneskers trygghet, og så må vi ha mer trygghet i gatene. Nærpolitireformen er en skandale. Når veliansk uttrykk som betyr det motsatte, det må vi som et konservativt parti ta tak i, og det er bare du som velger som kan gi oss det mandatet.

Mens våre eldre på pleiehjem får mat som ingen andre ville spise, så har vi enorme kostnader på integrering av flyktninger, og det er et moralsk spørsmål. Vi kan bruke de samme pengene og hjelpe folk i nærområdet og få et helt annet utkomme av det. Jeg har reist i Nord-Irak og reist i områdene her, og de sier: «Vi vil ikke at folk skal dra, vi trenger dem til å bygge våre land». Helt riktig.

Norske kommuner kan ikke drive utenrikspolitikk.

 

Vi har kommuner som ønsker å boikotte Israel, og nå har vi en kommune; Tromsø, som nekter å ta imot amerikanske ubåter. La det være helt klart: Det er staten sin oppgave, regjeringen sin oppgave å drive utenrikspolitikk. Kommunene skal drive kommunepolitikk.

På mandag var det en selsom seanse i Stortinget hvor statsråd Ropstad og KRF sa nei til et ekspertutvalg som har som mål å bedre rettssikkerheten i alle ledd av barnevernet. Selv med et snart tosifret antall dommer i Strasbourg, så sier KRF og Ropstad nei. Tirsdag: Et enstemmig Storting stemte for. Et sånt vingleparti kan vi ikke ha til å ha ansvar for noe så alvorlig som Barnevernet.

Jeg som partileder i PDK ba i 2016 statsråd Solveig Horne om å nedsette en nasjonal ankeinstans, et ekspertutvalg om du vil, for å gå gjennom barnevernssaker i Norge. Et amnesti-utvalg ala Nelson Mandela. Marita Moltu var varaordfører i Bergen, fikk det gjennomført mot KRF sine stemmer i Bergen, mens en glimrende bygdeliste i Samnanger har gjort det samme. Det er et enormt behov for å gå gjennom barnevernet, kulturen, rettssikkerheten. Det er mange som har lidd overlast av barnevernet i Norge samtidig som det er mange barn som har fått den hjelpen de trenger. Derfor må vi se på kultur og rettssikkerhet fordi barn som har det vondt skal få hjelp, men vi skal ikke ha noen maktovergrep i dette landet.

Så til slutt vil jeg bare si at noen må se på Tyrkia: Jens Stoltenberg – Erna Solberg – FNs sikkerhetsråd. Nå drepes kristne i Armenia igjen hundre år etter folkemordet som Tyrkia aldri ville anerkjenne. De dreper kurdere i Syria, de truer Hellas med storkrig, og de har begynt et farlig eventyr i Libya. Noen må ta tak i den nye sterke mannen i Tyrkia. Vi skal altså ikke ha tilbake igjen det Ottomanske riket.

Så helt til slutt:Partiet De Kristne vil ha Norge ut av FNs migrasjonsplan, ut av Paris-avtalen, ut av Acer, ut av EØS. Vi vil være en selvstendig nasjon, vi vil være en fri nasjon, vi vil samarbeide forpliktende internasjonalt, men det er du og jeg, det er velgerne, som skal ha styringen i dette landet.

Riktig god helg fra Partiet De Kristne.

 

Del dette