Vi er rystet igjen, av en ny terrorhendelse i Frankrike

AdminUtenriksLeave a Comment

Terrorhendelse

Vi er rystet igjen, av en ny terrorhendelse i Frankrike. Tre mennesker er blitt drept i en kirke hvor de er til gudstjeneste.

#ukeskommentar (30.10.2020)

Hei, ja da er det blitt fredag igjen, og vi snakker fredag 30. oktober. Og det er tid for ukens kommentar. Mitt navn er Erik Selle og jeg er partileder i Partiet De Kristne.

Vi er rystet igjen, av en ny terrorhendelse i Frankrike. Tre mennesker er blitt drept i en kirke hvor de er til gudstjeneste, og en kvinne får skåret halsen over. En ny halshugging, bare et par uker etter forrige gang. Dette er ikke egentlig lenger bare terrorhendelser. Dette er terrorkrig. Europa befinner seg i en terrorkrig, og akkurat nå er det Frankrike som er i front.

President Macron og Frankrikes respons på dette her.

På retten til å beskytte seg mot denne terrorkrigen er blitt møtt med raseri av sultanen i Tyrkia, Erdogan, og også Malaysias tidligere statsminister sier: «Muslimer har rett til å drepe millioner av franskmenn»?

Vi har operert med tesen om at det er islamister som holder på med dette her, men når en Malaysisk statsminister sier at muslimer har rett til å drepe millioner av franskmenn, og et samlet trykk fra muslimske ledere i den muslimske verden retter sitt raseri mot Frankrike når de burde uttrykke sympati for terrorofrene og for det franske folk, da har vi et mye dypere problem enn det vestlige politikere synes å ville innse. Og jeg forventer at statsminister Erna Solberg tar utvetydig, kategorisk side for Frankrike, at vi får et samlet Europa mot aggresjon fra muslimske land, når Europa vil sikre sin egen trygghet og frihet.

Det er nesten så vi skulle latt det bli med det i dag, men det er også andre ting som vi vil og må kommentere:

Vi har noen politikere i lilla skjorter i dette landet. De kaller seg biskoper, og er biskoper i den norske kirke. Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, og bispekollegiet, har gått ut og advart mot kristensionismen. La oss se hva de egentlig sier de advarer mot:

I Vårt Land skriver Atle Sommerfeldt:

«Derfor advarer vi mot kristensionismen» er overskriften. «Kristensionismen legitimerer at Palestinerne fratas sine rettigheter, den reduserer jødene til et redskap, og demoniserer den internasjonale rettsorden. Derfor er den en potensiellt farlig teologi.»

For å si det sånn: Den farligste teologien er liberalteologien. Og det Atle Sommerfeldt og biskopene gjør, det er at det er de som gjør den internasjonale rettsordenen til latter. Det er de som støtter terror fra Hamas og den palestinske selvstyremyndighet. Det er de som undergraver folkeretten og de historiske vedtakene. Det er de som underkjenner hva bibelen sier på det teologiske planet.

Dette er biskoper som driver politikk.

Og det er problematisk når den norske kirke har blitt så politisert. Den finansieres tross alt fremdeles av fellesskapets midler, og vi kan ikke leve med en politisert kirke og et politisert bispekollegium. Det påhviler kirken å legge reelt rom for konservative teologer til å få rom og plass i kirken, fordi det Atle Sommerfeldt representerer her, det er bare vås, og det er det jeg har å si om det, for å si som Forrest Gump.

Ellers så er det vel egentlig bare til å oppsummere litte grann:

Vi ser hvordan denne klima-galskapen, som skal altså dra hundre milliarder kroner i elektrifisering av sokkel og hive CO2 ned i havet som ikke utgjør noen praktisk forskjell selv om du tror på den CO2-tesen. Klimaendringer har det alltid vært, og mitt budskap til barn og unge, det er at jorden kommer ikke til å gå under. Nå er det foreldre som ber om fritak fra klima-undervisning i skolen fordi barna får angst. Dette er et vitenskapelig falsum, og vi kan ikke ha en sånn type ensidighet i skolepensumet.

PDK vil trekke Norge fra Paris-avtalen. Vi vil jobbe for en god miljøpolitikk med ren luft, vann, elver og hav. Vi vil ha rene byer med ren luft, men vi vil altså ikke bruke hundre milliarder kroner på et prosjekt som ikke gjør et buzz forskjell på globalt nivå med CO2 fra eller til.

Nå er vi i en veldig kritisk situasjon hvor politiet må styrkes mot en terrorkrig som kommer til å nå oss på en helt annen måte. Det er en farlig verden. Vi må bygge opp forsvaret, vi må ha en brigade i sør, vi må ha en brigade i nord, vi må få et gjenopprettet sterkt heimevern med materiell sånn at man ikke må låne av hverandre og tro at vi har et heimevern, for det har vi ikke fordi folk deler på materiellet, og vi må ha Norge ut av Acer, vi må få stanset disse vindmølle-prosjektene, disse turbinene som gir kraft vi ikke trenger, vi må få oppgradert vannkraft-anleggene våre. Vi må i det hele tatt få politikere som forstår at deres oppdragsgiver er det norske folk, og ivareta Norges ve og vel.

Det er egentlig det viktigste budskapet jeg har.

At velgerne må tenke seg om. Og på grunn av vårt politiske system, så hjelper det ikke å bare shuffle mellom partiene på Stortinget. Det er svært intelligente oppegående mennesker i partier som ikke sitter på Stortinget i dag, og 2021 bør bli deres valg om velgerne kjenner sin besøkelsestid.

Så det var i grunn mine hjertesukk denne fredagen. Jeg ber om alle gode krefter, muslimer og kristne, ateister, kvinner og menn, hva dere enn er: La oss samle oss om den frihet vi har i Europa, vi har ikke råd til å miste den.

Og til slutt så ser vi med bekymring frem til den 3. november, når Stortinget skal utvide ser det ut som, hatparagrafen, Sovjetparagrafen, § 185, hvor det blir altså et sammensurium av så mange spesialiserte grupper som skal ha et spesielt vern, at det hele blir et makkverk. Alle mennesker skal ha den samme beskyttelsen av lovene i Norge. Det er ikke lov å true. Det er ikke lov å bruke vold. Det skal ikke være lov å forskjellsbehandle noen. Derfor så vil vi fjerne § 185. Vi må få likhet for loven i et samfunn som blir mer multikulturelt. Der trenger vi ikke fragmentering. Der trenger vi en felles lovgivning som alle kan stille seg bak.

Riktig god helg.

Del dette