Vi har hørt at en stemme til PDK er en bortkastet stemme

Tomas MoltuPDK, StortingsvalgLeave a Comment

Veien til forandring

Vi har hørt at en stemme til Partiet De Kristne (PDK) er en bortkastet stemme. Aldri har vel det vært mer feil.

Venstre har hatt målinger på 1,9%, Kristelig Folkeparti (KrF) har hatt målinger på 2,2% og PDK har hatt målinger på over 1%. Vi vet at sentrumspartiene KrF og Venstre har dominert den politiske drakampen mellom venstresiden og høyresiden i norsk politikk. Vi vet at 4-5 stemmer på KrFs landsmøte avgjorde veivalget deres og Høyre fikk beholde regjeringsmakten. Vi vet at dersom PDK får større oppslutning enn KrF, så vil hele kristen-Norge sin politiske bevissthet endre seg.

På samme måte som bare et fåtall stemmer avgjorde Norges statsminister og regjering, vil det være små marginer på hva som defineres som kristen politisk tenkning i Norge. Det vil være det største partiet av KrF og Partiet De Kristne som definerer hva Norge skal tenke om kristen politikk i Norge. Avstanden i oppslutning mellom oss og KrF har aldri vært mindre. Muligheten for innflytelsen til Partiet De Kristne har aldri vært større.

Landsmøtet til Partiet De Kristne har igjen vist tydelige kristne verdier.

Det finnes ingen kristen politisk tenkning uten en kristen tro. Derfor er bekjennelsen er viktig. Det er kristen tro som definer et sant og godt bilde av hva et menneske er, hvor det kommer fra og hvilken hensikt et menneske har. Det finnes kort og godt ikke et kristent menneskesyn uten kristen tro. Det er en realitet at bibelen inspirer til rettferdighet og trygghet for alle. Dette får politiske konsekvenser og vi søker å finne det beste politiske utrykk for dette.

Vi er tydelig på at det kristne verdigrunnlaget er fundamentalt for et godt samfunn. Vi er tydelige på «Ja til livet». Vi er tydelig på mor og fars rolle. Vi mener at normer inspirert av kristen tro skaper trygghet i samfunnet. Vi våger samtidig å utfordre etablerte teorier i en stadig søken etter sannhet. Vi vet at vi har et ansvar for mennesker med behov, men vi utfordrer tanken på at det er staten som skal ta dette ansvaret i stedet for oss selv. Staten bør være så liten som mulig men så stor som nødvendig.

Vi ønsker ikke bare å flytte makt fra det offentlige til enkeltmennesker, familie, organisasjoner og bedrifter. Vi ønsker også å flytte ansvar. Vi er et parti som ønsker å redusere skattene og et parti som er mot dobbeltbeskatning. Vi er ikke et omfordelingsparti.

Les også  PDK ønsker at 8. mai skal bli den nye fridagen i Norge.

Vi er et frihetsparti!

Ja, vi har tatt initiativ til å løfte miljøsaken på å rydde ut plast i havet og stanse utbygging av vindturbiner. Ja faktisk rive de som er satt opp. Samtidig vet vi at verden trenger olje og gass i mange år fremover og vi mener at Norge leverer den mest miljøvennlige oljen og gassen i verden. Da bør vi øke oljeproduksjonen vår. Ikke avvikle den. Vi vil sette norske interesser først. På samme måte som vi vil prioritere norsk olje og gassindustri, vil vi også prioritere norsk landbruk. Vi vil legge til rette for et levende og vitalt landbruk med økt grad av selvforsyning. Vi kan bli beskyldt for å være nasjonalkonservative.

Og ja vi er nasjonalkonservative. Vi setter pris på landet vårt og vi mener at norske politikere først og fremst skal stå til ansvar for norske velgere. Norske politikere skal sette Norge først. Og ja vi er konservative. Og det betyr at vi tenker langsiktig. Konservativ tenkning er evnen til å tenke selv, og til å tenke langsiktig. Men vi er og liberale i den betydningen at vi elsker frihet. Vi bygger friheten på en konservativ grunnvoll.

Vi vet ennå ikke om vi kommer inn på Stortinget.

Men vi vet at vi har påvirkning langt utover det oppslutningen vår skulle tilsi. Vi vet at andre politiske partiet ser hva vi gjør, og følger etter. Vi vet at vi rokker fundamentene for hva som regnes som kristen politisk tenkning i Norge. Det er svært mange som ikke stemmer på oss fordi de tenker at det er har vært en bortkastet stemme. Det kan være i ferd med å snu. Vi skal vinne stemmer, en og en. Det er bare to år siden Bompengepartiet kom ut av ingenting og ble nest største partiet i Bergen i løpet av noen få måneder. Marginene er små for at vi kan endre kristen politisk tenkning i Norge.

Det vil forandre maktbalansen og gi varige endringer i norsk politikk. En stemme til PDK er den enkleste veien til forandring i Norge.

Del dette