Vi kan ikke avskaffe demokratiet nå

Lill May VestlyInnenriksLeave a Comment

Demokratiet

Blir bedt om å gi fra seg det meste av makten.

Lill May Vestly. Vi kan ikke avskaffe demokratiet nå. Jeg stemte imot dette i dag mens 69 stemte for. På det ekstraordinære bystyremøtet i dag.

Stemte jeg imot at all politisk makt skulle delegeres med utvidede fullmakter fra Bystyret til Formannskap og ordfører under corona-krisen frem til 1.august. 69 stemte for, og jeg og Nils Nilsen fra Demokratene stemte imot:

Avskaffer demokratiet

Lill May Vestly PDK sier at hun ville stemt for dersom det kun handlet om å delegere saker om liv og helse i den pågående krisesituasjonen.

– Jeg har tillit til at ordføreren og formannskapet fatter fornuftige beslutninger i de sakene, men nå handler det om å overføre all beslutningsmyndighet i flere måneder, og det kan jeg ikke være med på, sier hun.

Hun mener situasjonen er så uoversiktlig og uavklart at alle ordinære politiske saker burde fryses fram til unntakssituasjonen er over.

– Jeg mener det er uansvarlig og lite hensiktsmessig å gjøre politiske vedtak når vi ikke vet hva slags samfunn som møter oss på den andre siden, sier hun.

– Vi kan ikke avskaffe demokratiet nå. Det er nettopp nå vi trenger det, sier Vestly, som ikke er representert i formannskapet.

Kort kommentar fra Partileder Erik Selle om situasjonen i dag, og hva om skjedde i Nye Kristiansand bystyre.

Del dette