Vi må ta i tu globalistene, på Stortinget og i regjeringen.

AdminInnenriks, PDKLeave a Comment

nye tros- og livssynsloven

Velkommen til ukas kommentar fra PDK. Mitt navn er Erik Selle og jeg er partileder.

Denne uken så vi den nye tros- og livssynsloven bli vedtatt på Stortinget. Intensjonen er nok god. Men denne loven har noen store svakheter som PDK kommer til å ta opp. Det første er at det oppfattes som en svekkelse av grunnlovens § 2, hvor Norge skal bygges på kristne og på kristenhumanistiske verdier. Vi kan ikke sidestille religioner og ideologier med tanke på samfunnsbyggende fundament. Det viste jo også Arbeiderpartiets gruppe i komiteen ved å påpeke at de ikke ville åpne for religiøse domstoler i Norge. Det er ikke en riktig retning med kulturrelativisme. Det er heller ikke en riktig retning med religionsrelativisme, men det er en veldig riktig retning med trosfrihet.

Det andre elementet i den nye tros- og livssynsloven er at diskrimineringsloven prøver nå å komme inn i de tusen hjem.

Og inn i menighetene. Da har jo § 2 blitt snudd på hodet, for det var jo nasjonen vår, og staten vår som skulle bygges på en kristen grunnvoll. Det var ikke kirken som skulle bygges på statens etikk. Så det er snudd på hodet. Denne loven har ganske store konsekvenser, og vi så jo det i debatten på Stortinget, at venstresiden var helt tydelig på at dette går i en totalitær retning. Derfor så er PDK veldig forundret over at KRF er så lyrisk i at dette er en lov i riktig retning.

Så sitter jeg med Klassekampen her i dag fra 24. april.

Klassekampen er en glitrende avis, og en av de tingene som faktisk er saken i denne Corona-tiden. Det er jo at Norge har ingen beredskapstenkning lenger. Etter den kalde krigen så kollapset ideen om forsvar og sikkerhet og trygghet og beredskap, og hadde vi hatt beredskapslagre. Så hadde situasjonen vært en helt annen, også denne lockdownen. Og midt under dette så presterer Regjeringen sammen med Arbeiderpartiet å ta inn EUs forordning i EU-regelverket.

Som gjør at norske sykehus må kjøpe tester fra kommersielle aktører i stedet for å produsere de selv. Og hele fagmiljøet sier at dette svekker beredskapen i tilfelle nye pandemier. Så Erna Solberg har lært ingenting. Hun går på autopilot på globalisering, mens hele Europa er i lockdown i nasjonalstatene, og har funnet trygghet i nasjonalstatene.

Vi må ta i tu med globalistene, for Stortinget og regjering. Vi trenger et nytt sentrum i norsk politikk hvor det er folkestyre, demokrati og Norges interesser som står først. Vi tror på nasjonenes Europa i samarbeid, vi tror på internasjonal solidaritet og samarbeid. Men vi vil altså ikke ha overnasjonalitet hvor makten flyttes vekk fra folket og inn i lukkede rom. EU er en mastodont, og har gjennom denne Corona-krisen vist at de har ingenting å bidra med til folket i Europa annet enn som vi leser i dag. “De vil ha mer kontroll”. Det Corona har vist er at EU skal ha mindre kontroll, og nasjonalstatene mer kontroll.

Ved valget i 2021 så må du stemme på partier som vil styrke nasjonalstaten.

Vi trenger en renessanse for nasjonalstaten, og globalismen har vist at den svarer ikke på oppgavene som folk i nasjonene trenger løst. Langtidsplanen ble lagt denne uken. Den var altfor dårlig. Den skisserer en voldsom krisesituasjon. Men skal løse det om 15 – 20 – 25 år. Det holder ikke mål. Regjeringen Erna Solberg har vist at hun forstår heller ikke behovet for en nasjonal forsvarsevne.

Valget i 2021 må gi oss et valg med et resultat på en borgerlig regjering, men denne gangen må globalistene svekkes, og forsvarerne av nasjonalstaten må styrkes på borgerlig side.

Det var ukas kommentar. Helt til slutt: Jeg tror, i alt som skjer, Nikolai Tangen har vist seg som en mann som kan forvalte penger. Jeg tror han blir en god leder for oljefondet om de kanskje gjør noen dårlige vurderinger rundt ham.

God helg.

#ukeskommentar (25.04.2020) bli med i diskusjonen ved å bruke hashtaggen

Se ukas kommentar under

Del dette