Vi må ta vare på verdiene som landet vårt er bygget på

RedaksjonenFamilie, Innenriks, PDK, StortingsvalgLeave a Comment

Ja til en god familiepolitikk
NORGE: Alle stater bygger på noe. Kan man bygge en menneskelig stat bare på begreper som toleranse, ytringsfrihet og livssynsåpenhet? spør Roger Dyrøy. Foto: PDK

Vi må ta vare på verdiene som landet vårt er bygget på

Dersom slike politikere ønsker å bytte ut vår tusenårige kristne kulturarv med noe annet, må alternativet være klart og tydelig. Hva ønsker de i så fall å bytte ut vår kristne kulturarv med?

Norge har en tusenårig tradisjon som et kristent land. Vårt lovverk og kultur bygger på kristne normer og verdier.

Med kristendommen kom prinsippet og erkjennelsen om at hvert enkelt menneske er ukrenkelig og har unik verdi. Kristendommen fremmet blant annet nestekjærlighet, opphevelsen av slaveriet som gav grunnlaget for fremveksten av velferdsstaten.

Kristendommens grunnlag var helt sentralt for utarbeidelsen av menneskerettighetene i den vestlige verden.

Oversikter over hvilke land som er best å bo i når det gjelder materiell levestandard og sosiale og politiske rettigheter, er fullstendig dominert av land som har en kristen kulturarv. Dette er naturligvis ikke tilfeldig.

Historisk erfaring viser at en kristen kulturarv er en suksessfaktor.

Det er i stor grad kristendommens respekt for livet og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som mennesker flykter til, og ikke fra.

I dag er de kristne normene og verdiene i samfunnet vårt under stort press. Dette gjelder blant annet verdier som respekt for livet, ekteskapet som samfunnets byggestein og barns rett til en mor og en far.

Befolkningens kunnskaper om kristendommen er på retur, blant annet på grunn av mangelfull kristendomsundervisning i den offentlige skolen.

Befolkningens kunnskaper om kristendommen er på retur, blant annet på grunn av mangelfull kristendomsundervisning i den offentlige skolen.

Noen politikere utøver en økende intoleranse overfor kristne, mens de i andre sammenhenger snakker varmt om mangfold, toleranse og solidaritet. Dette er selvmotsigende, ja, direkte intolerant.

Dersom slike politikere ønsker å bytte ut vår tusenårige kristne kulturarv med noe annet, må alternativet være klart og tydelig. Hva ønsker de i så fall å bytte ut vår kristne kulturarv med?

Alle stater bygger på noe.

Kan man bygge en menneskelig stat bare på begreper som toleranse, ytringsfrihet og livssynsåpenhet?

Det innebærer at man vil motarbeide det man oppfatter som en trussel mot sin egen identitet. Det er noe historieløst over slike politikeres kamp for å avkristne landet vårt.

Les også  Hvorfor gi din stemme til PDK i år

Kulturrelativismen er ikke en bærekraftig samfunnspilar, og er i bunn og grunn et uttrykk for arroganse overfor andre kulturer.

Dagens ikke-vestlige ikke-kristne innvandring innebærer at stadig flere av dem som bor i Norge ikke har noe forhold til vår kristne kulturarv.

Mange av disse gruppene vokser raskt på grunn av henteekteskap/familiegjenforening og høye fødselstall. Det er en demografisk virkelighet vi må ta på alvor.

Dersom vi på lengre sikt skal klare å beholde og gjenreise vår tusenårige kristne kulturarv, må vi innse at det er begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer og religioner vårt land kan ta imot.

Vi kan ikke være så «inkluderende» eller «verdinøytrale» at vi glemmer vår egen kulturarv. Vi må ikke helle barnet ut med badevannet. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle.

Kopterne er en kristen minoritet i Egypt. Det er kopterne som er de opprinnelige egypterne. Egypt var i tidligere tider et kristent land.

Gjennom arabisk innvandring/erobring fra 600-tallet og utover ble kopterne en minoritet i sitt eget land. De blir undertrykket, diskriminert og forfulgt på grunn av sin kristne tro.

I et slikt samfunn har en kristen kulturarv dårlige kår.

PDK (Partiet De Kristne) er et verdikonservativt, borgerlig parti med nasjonalstat og familie i sentrum, bygget på det kristne fundamentet.

En sterk og fri nasjonalstat sikrer demokrati og frihet i en turbulent og usikker verden. Velger man nasjonalstaten, må man føre en restriktiv innvandringspolitikk, ellers undergraves nasjonalstaten.

Derfor er PDK imot FNs globale migrasjonsplan. FNs migrasjonsplan undergraver nasjonalstaten.

Partiet De Kristne mener at vi i større grad bør hjelpe flyktninger i deres eget land eller i nærmeste trygge naboland. Da rekker pengene mye lengre, og man kan hjelpe mange, mange flere.

I tillegg vil man i langt større grad kunne hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge og søke opphold. En slik hjelp er dermed både mer effektiv og mer rettferdig.

Stem Partiet De Kristne. 
Godt valg!

 

Del dette