VI ønsker å ha et Familievern i stedet for barnevern.

Øystein Bjøndal LundFamilieLeave a Comment

familievern

Fra barnevern til familievern

Det er tragisk å se hvordan en del norske foreldre opplever barneverntjenesten som vi har i dette landet. Flere saker med norske foreldre blir tatt opp i EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol). En sak som Dagbladet sendte på nettet, viser at Norge sender en hel delegasjon på 8-9 jurister i mot denne moren. Ikke hadde de gode saklige argumenter heller (i hvert fall ikke i det vi fikk se på denne videoen).

Tragisk var det også å se, at positive rapporter fra tiden babyen ble født, og var på sykehuset, ikke ble tatt med da fosterforeldrene fikk adoptere sønnen hennes. Heller ikke ble en positiv rapport fra jordmor lagt fram.

Barnevernet skjuler

Seg bak taushetsplikten sin. Er det virkelig slik man ønsket av regjeringen at barnevernet skulle jobbe! De prøver å få til en dårlig historie. En halv sannhet kan aldri bli en hel sannhet. Ved å utelate positive rapporter, så viser det at barnevernet har en agenda. Det er da ikke deres valgspråk «Barnets beste» som skjer, for et barn har i utgangspunktet best av å vokse opp med sine foreldre.

Så langt det er mulig. Det virker rett og slett som at barnevernet misbruker makta si og bevisst bryter loven i en del tilfeller. Som i denne saken. Kontakten mellom saksbehandler og fostermor i denne saken, var på vennskapsnivå, hvor tekstmeldinger avsluttes med klemmer (skrevet). Det prøvde barnevernet å benekte.

Partiet De Kristne (PDK)

Ønsker heller å ha et Familievern i stedet for barnevern. PDK ønsker også å ha familiehjelp til barnefamilier som sliter en periode. Norsk barnevern har vist i en del tilfeller at de tar barna fra foreldrene, før hjelpetiltak er gjort. Det er helt i mot deres egen lov (barnevernloven) som de er satt til å forvalte. Omsorgsovertakelse skal være siste utvei.

Det er ikke første gangen at norsk barnevern er i fokus. I store deler av verden gikk veldig mange mennesker i demonstrasjonstog mot norsk barnevern, for noen få år siden. Heldigvis så fungerer ikke barnevernet ellers i Europa på samme måten, slik at folk i Europa (og andre deler av verden) ser hvordan barnevernet i Norge fungerer på en lite adekvat måte.

Jeg er selv utdannet barnevernspedagog

Men jeg er likevel sterkt uenig med en del saker innen barnevernet som offentligheten har fått et innblikk i. I noen saker går det på trosfriheten løs. Hva er for eksempel verst av å få en dask på baken i oppdragerøyemed slik noen foreldre fra andre land fortsatt praktiserer (også her i Norge), kontra det å tvangsplassere hele barneflokken vekk fra hjemmet sitt? Det å ta barna ut av hjemmet på en brå og brutal måte og før hjelpetiltak er gjort, er ikke en lovlig praksis av barnevernet.

Det skaper mye større traumer for barna enn å få en dask eller to på baken av sine foreldre. Selv om foreldrene egentlig bryter norsk lov ved å gi sine barn en dask på baken, så fritar ikke det barnevernet til å bryte loven ved sin framferd. De som nettopp er satt til å forvalte barnevernloven.

Når slike lovbrudd skjer fra barnevernets side, så trengs det et uavhengig organ som kan overprøve barnevernet, slik at foreldrene ikke blir helt overkjørt av myndighetene. Vi trenger å få en forandring i familiepolitikken i landet vårt! Det trenger norske barn. Det trenger norske foreldre.

Eva Irene Kosberggrind

Fylkesleder PDK Innlandet

  1. kandidat i kommunevalget i Stange
Del dette