Vi trenger et skifte i norsk politikk

Erik SelleInnenriks, PDK, StortingsvalgLeave a Comment

Poll of polls gav nylig Partiet De Kristne (PDK) selvstendige en prosent på nasjonal meningsmåling.

 

Når dette blir viden kjent, og PDK begynner å få jevnlig en til to prosent på meningsmålingene vil tesen om en bortkastet stemme forsvinne. Da kan PDK fort bryte sperregrensen.

Med KrFs stemmer ble dessverre §185 i straffeloven utvidet i Stortinget 3.november. Sovjetloven er på plass, og naiviteten i KrF om at dette ikke vil ramme kristen forkynnelse er utilgivelig. PDK vil fjerne §185. I et økende fragmentert samfunn er det avgjørende at loven er lik for alle og at det er samme lov. Nå dømmes noen for å si «kakerlakk» til feil person, mens en annen dømmes ikke for å kalle en gruppe mennesker «kloakkrotter». Det er allerede dokumentert at denne loven er en politisk lov. Det er en tragisk utvikling når politiet bruker ressurser på å lese gjennom sosiale medier i tilfelle noen i feil kategori fornærmer noen andre i en annen kategori, men ikke hvis det er motsatt. I mellomtiden pågår gjengkriminalitet, menneskehandel og vold rett utenfor politihuset. Det er alvorlig når politiet i Drammen får et voldsoffer fra gjengvold til å be om unnskyldning, og fire politifolk på Kongsberg møter opp hjemme hos en familiefar som ikke har brutt loven. Alt dette skjer på KrF, Høyre og Venstres vakt, men hvorfor setter ikke flertallet i Stortinget foten ned?

Vi trenger et skifte i norsk politikk.

Vi trenger nye folk og nye partier i nasjonalforsamlingen vår. Vi trenger PDK på Stortinget. Vi må gi broilerne fri. Det var aldri meningen hos grunnlovsfedrene at vi skulle få en ny politisk adel og et demokrati styrt av en elite med full kontroll over velgerne gjennom partistrukturen. I dag har det skjedd en maktforskyvning fra velgerne til partiene, og økonomien følger med. Karrierepolitikere er nesten umulig å bli kvitt hvis de har en egenskap: å holde seg inne med makten og konsensus i de sentrale partiene med all makt og mesteparten av pengene. PDK vil ha makten tilbake til velgerne. Stortinget består så fint av folkevalgte, men i realiteten er de parti-utvalgte. Derfor vil PDK straks gjeninnføre retten til å stryke og kumulere ved stortingsvalg. Partiene må gjerne sette opp listene sine, men folket skal kunne påvirke hvem som skal representere dem og ikke bare hvilket parti.

I tillegg må vi få en praksis av folkeavstemninger over kontroversielle og ikke-forberedte saker. Partnerskapsloven, ekteskapsloven, FNs Migrasjonsplan, EØS-avtalen, ACER, §185 er alle saker som burde blitt direkte forelagt folket. Forsvarssjefens fire alternative nivåer for Forsvarets langtidsplan A-D kunne blitt forelagt folket. Problemet er enkelt. Det sitter nå en gruppe politikere på Stortinget som har større felles interesser med hverandre enn med folket. I tillegg har de en form for allianse med mediene som styrer i samme retning. Vi har ikke lenger en differensiert presse som opptrer som maktens vaktbikkje, de er selv en del av den samme maktstrukturen og opptrer selv som maktaktører med politisk siktemål. Derfor er det to saker som er kritisk for fremtidens demokrati: 1. Større velgermakt og 2. En ny mediepolitikk som gir oss en differensiert presse som er likestilt i konkurranse-bildet.

Les også  Teorien om at klimaendringene

Da kan vi ikke ha en tung statlig finansiert mainstream media som hetser alle nye medier fra folkedypet og nye initiativ.

NRK-skatten skal fjernes, og medier som Resett, Document, VG, Vårt Land og alle de andre må gis like konkurranse og driftsvilkår. Da begynner vi med å fjerne pressestøtten.

I FNs Generalforsamling sesjon nummer 75 (2020-2021) foreligger det nå 17 resolusjoner mot Israel, og totalt 7 mot resten av verden: en mot Iran, Syria, Nord Korea og Myanmar, en mot USA for embargo mot Cuba og to resolusjoner vedrørende Krim-halvøya. Det er forventet at EU vil stemme for 13 av de 17 anti-Israel resolusjonene. Norge støtter resolusjoner mot Israel fremmet av land som Syria, Venezuela og Nord Korea…… Hva skjedde med israel-vennene i KrF og FrP? Hvorfor sitter KrF i en regjering som fordømmer Israel med åpenbare antisemittiske undertoner? Hvorfor sier ikke FrP fra? Og hva i all verden har skjedd med Høyres dømmekraft? Det er ganske klart at for alle Israels venner i Norge er PDK partiet de trenger på Stortinget.

Tirsdag kveld 17.november behandlet Bergen bystyre en plan for Regnbuebyen Bergen.

KrF med sine to representanter stemte for et tilleggsforslag fra Høyre: «Bystyret ber byrådet legge frem en ny sak om plassering av regnbueplass. Bystyret forventer at plassen er etablert første halvår 2021». PDK har på sin side kjøpt inn og delt ut 575 eksemplarer av boken Normløst av forfatter Kjell Skartveit, til alle landets stortingsrepresentanter samt pastorer, prester og kirkeledere over hele landet, for å sette fokus på konsekvensene av den radikale kjønnsideologien som fremmes med svært liten konsekvensanalyse. Hvis du på ramme alvor hevder å være verdikonservativ, så observer hva partiene gjør og ikke hva de sier. Det er konsekvensene av politikken som er relevant for velgerne, ikke valgflesk og fine forledende ord på TV.

I neste periode på Stortinget må store tunge saker snus. Ingen av de som sitter der i dag er villig til, eller evner, å ta ledelse på disse. Sammen med PDK kan vi får frem det beste av de andre partiene, og vi vil se mye mer samarbeid på tvers av venstre-høyre aksen slik vi nå så i samarbeidet mellom FrP og SV i å få stanset underreguleringen av pensjonistene.

Vil du ha politikere som forstår at folket er oppdragsgiver og at ikke Davos-eliten, FN og skygger i globale korridorer er de vi står ansvarlig for? Vil du ha makten tilbake til Stortinget og den norske regjering? Vil du ha et Europa av samarbeidende nasjonalstater og ikke et Europas Forente Stater? Vil du ha frihet og trygghet for alle? Vil du ha et Norge som fortsatt bygger på kristne verdier? Da er PDK svaret.

Publisert tidligere på Resett.

Del dette